Fundusz ETF (ang. ETF, exchange-traded fund; dosł. fundusz notowany na giełdzie[1]) – fundusz indeksowy (rodzaj funduszu inwestycyjnego), którego jednostki uczestnictwa są przedmiotem obrotu giełdowego.

Opis edytuj

Według definicji Unii Europejskiej, ETF to co najmniej jedna jednostka lub klasa akcji jest przedmiotem obrotu przez cały dzień w co najmniej jednym systemie obrotu i z udziałem co najmniej jednego animatora rynku, który podejmuje działania w celu zapewnienia, aby wartość jednostek lub akcji w danym systemie obrotu nie różniła się istotnie od ich wartości aktywów netto, a w stosownych przypadkach od ich wskaźnikowych wartości aktywów netto[2].

ETF-y odwzorowują indeks giełdowy lub sektor, tj. akcje spółek w takich funduszach są kupowane i sprzedawane w proporcji, w jakiej występują w indeksie lub sektorze[3]. Niskie koszty działania ETF-ów pozwalają na pobieranie niskich opłat za zarządzanie[4].

Do zmiany prawa w Stanach Zjednoczonych (2008) ETF-y były wyłącznie funduszami indeksowymi, zarządzanymi algorytmicznie.

Wprowadzenie ETF: w USA w 1993, w Europie w 2000[5], w Polsce w 2010[6].

ETF-y w Polsce edytuj

ETF (Lyxor ETF WIG20) po raz pierwszy był przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w 2010 roku[7]. W kwietniu 2021 roku podjęto jednak decyzję o jego likwidacji[8].

W styczniu 2023 roku na GPW było notowanych 11 ETF-ów: 9 spółki Beta Securities i 2 Lyxor[9].

Przypisy edytuj

  1. ETF-y. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. [dostęp 2023-09-08].
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (CELEX: 32014L0065).
  3. Marc Lichtenfeld: Zbij fortunę na dywidendach. Warszawa: Milion Kroków, 2021, s. 38. ISBN 978-83-955292-3-8.
  4. Marcin Iwuć: Finansowa forteca. 2020, s. 641. ISBN 978-83-958468-0-9.
  5. Happy Birthday ETF Industry—A Brief History of the European ETF Industry | Lipper Alpha Insight | Refintiv, Lipper Alpha Insight, 10 lipca 2014 [dostęp 2023-10-07].
  6. Czy warto inwestować w ETF?, Businessinsider, 26 marca 2021 [dostęp 2022-08-08] (pol.).
  7. GPW.pl - ETF-y, archive.ph, 30 czerwca 2013 [dostęp 2022-08-08].
  8. Michał Żuławiński: ETF na WIG20 zniknie z GPW. bankier.pl, 8 kwietnia 2021. [dostęp 2022-12-11].
  9. Przemysław Tychmanowicz. Fundusze ETF nabierają masy. „Parkiet”, s. 1, 13 stycznia 2023. 

Linki zewnętrzne edytuj