Fałszerstwo

proces podrabiania np. dokumentów, banknotów, dzieł sztuki celem oszustwa, użycia ich jako autentycznych