Fałszywe Folio – termin, którym określa się pierwszą próbę wydania zbioru dzieł Williama Shakespeare’a w 1619 roku.

Zawiera dziesięć sztuk, nie wszystkie jednak są autorstwa pisarza ze Stratfordu. Termin Fałszywe Folio jest przeciwieństwem dla Pierwszego Folio. Jego wydawca, William Jaggard, nie posiadał praw do przedruku dużej części tych dzieł.

W skład tego zbioru wchodziły następujące sztuki: