Faktura dzieła sztuki

Faktura – w plastyce jest to charakterystyczny sposób ukształtowania powierzchni dzieła (np. obrazu, rzeźby) wynikający z tworzywa, techniki i woli artysty. Jeden z podstawowych problemów plastycznych.

Na fakturę dzieła sztuki w malarstwie wpływ ma bardzo wiele czynników, m.in. rodzaj podobrazia, rodzaj farby i ewentualne dodatki, które się w niej znajdują, sposób jej nakładania (np. impastami), zastosowane techniki (np. frottage).

Faktura rzeźby zależna jest m.in. od surowca z jakiego została wykonana oraz sposobu jego obrobienia, stopnia wypolerowania i użytych narzędzi.