Fala podłużna

Fala podłużnafala, w której drgania odbywają się w kierunku zgodnym z kierunkiem jej rozchodzenia się. Przykładem fali podłużnej jest fala dźwiękowa.

Rys. 1. Propagacja podłużnej fali płaskiej w ośrodku dwuwymiarowym
Rys. 2. Propagacja podłużnej fali kulistej w ośrodku dwuwymiarowym

Fale ciśnieniaEdytuj

W ośrodku sprężystym harmoniczna podłużna fala płaska biegnąca w kierunku dodatnim wzdłuż osi   (rys. 1) opisana jest zależnością:

 

gdzie:

  – miara odkształcenia ośrodka (np. ciśnienie w powietrzu, naprężenie w ciele stałym)
  – amplituda fali,
 liczba falowa,
  – współrzędna w kierunku, w którym rozchodzi się fala,
 częstość kołowa,
 czas,
 faza początkowa fali.

Równanie podłużnej fali kulistej (rys. 2) ma natomiast postać:

 

gdzie:

 wektor falowy, którego kierunek i zwrot wskazują kierunek i zwrot ruchu czoła fali w danym miejscu,
 wektor wodzący.

Zobacz teżEdytuj