Otwórz menu główne

Falc (z niem. Falz) – w introligatorstwie termin oznaczający:

(1) pasek z papieru lub płótna introligatorskiego łączący okładzinę okładki książki z wyklejką;

(2) złam, zagięcie (załamanie) arkusza papieru wskutek złamywania (falcowania).