Falowód – kanał do prowadzenia w przestrzeni fal mechanicznych lub elektromagnetycznych wzdłuż określonej drogi.

Falowody fal elektromagnetycznychEdytuj

Nośnikiem energii jest pole elektromagnetyczne rozchodzące się wzdłuż falowodu. Zjawiska rozchodzenia się i wzbudzania pola elektromagnetycznego w falowodzie mogą być opisane rozwiązaniem równań Maxwella przy zadanych warunkach brzegowych i źródłach pola. Falowód jest ograniczony powierzchnią, na której następuje skokowa zmiana jednego z parametrów charakteryzujących własności elektryczne (np. przenikalność elektryczna, przewodowość elektryczna). Rozróżnia się falowody zamknięte (rura metalowa o przekroju prostokątnym, okrągłym i innymi), w której fala przemieszcza się w przestrzeni wewnątrz falowodu, i otwarte (np. przewód metalowy, pręt lub rurka dielektryka), w których fala przemieszcza się na zewnątrz falowodu. Rozchodzenie się fal w falowodzie jest możliwe, gdy jego poprzeczne rozmiary są porównywalne z długością fali i większe.

Zastosowanie:

Odrębne zastosowania mają odcinki falowodu, które wykorzystuje się jako rezonatory, filtry, dławiki itp.

Falowody optyczneEdytuj

Osobny artykuł: światłowód.

Falowody stosowane do przesyłania fali elektromagnetycznej o częstotliwościach optycznych, powszechnie określane jako światłowody. Najpopularniejszym rodzajem falowodu optycznego jest światłowód włóknisty.

Falowody mikrofaloweEdytuj

Osobny artykuł: falowód mikrofalowy.

Falowody mogą prowadzić fale elektromagnetyczne o różnych częstotliwościach, szczególne znaczenie mają falowody prowadzące mikrofale. Falowody mikrofalowe mogą służyć do przesyłania informacji lub mocy fali elektromagnetycznej

Falowody akustyczneEdytuj

Osobne artykuły: akustykafalowód akustyczny.

BibliografiaEdytuj

Falowód w Encyklopedia PWN ISBN 83-01-11097-2, wydanie pierwsze, Warszawa 1995