Falownik niezależny

Falownik niezależny – to przekształtnik przekazujący energię elektryczną z obwodu prądu stałego do autonomicznego (czyli niezwiązanego z linią elektroenergetyczną o stałej częstotliwości) odbiornika prądu przemiennego. Częstotliwość napięcia i prądu takiego układu zależą tylko od częstotliwości łączeń elementów sterowanych przekształtnika i często są wielkościami zmiennymi nastawionymi jak kąt przesunięcia fazowego w prostownikach sterowanych.

BibliografiaEdytuj

  • Nowak M., Barlik R.: Poradnik inżyniera energoelektronika, WNT, Warszawa 1998.