Falsyfikat (archiwistyka)

dokument mający za zadanie wprowadzić odbiorcę w błąd

Falsyfikatdokument, którego zadaniem jest wprowadzenie odbiorcy w błąd. Służy do przekłamywania rzeczywistości, czyli faktycznego stanu rzeczy. W momencie, kiedy falsyfikat wprowadza w błąd, mamy do czynienia z fałszerstwem.

Można wyróżnić kilka typów falsyfikatów:

  • rzekomy oryginał – dokument nieautentyczny legalnie potwierdza zaistniały stan prawny lub go rozpoczyna, pomimo innych okoliczności jego powstania,
  • oryginał podfałszowany – dokument autentyczny, w którym dokonano zmian lub skrócenia, zmieniając tym samym wolę wystawcy,
  • falsyfikat – dokument podrobiony w części lub całości, nie będący autentykiem, którego zadaniem jest wprowadzenie w błąd. W historii występowało wiele rodzajów dokumentów sfałszowanych i nie da się precyzyjnie określić, który był pierwszy.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Szymański Józef, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002.
  • Polski słownik archiwalny, pod red. Wandy Maciejewskiej, Warszawa 1974.