Faust (motyw w sztuce)

Faust – fikcyjna postać, bohater bardzo wielu utworów literackich, muzycznych i innych. Faust jest naukowcem, który przyzywa Diabła i podpisuje cyrograf – oferuje swą duszę, a w zamian oczekuje, że Diabeł będzie mu służył przez pewien czas.

Pierwsza strona „Fausta” Goethego

Inspiracją dla postaci Fausta był niemiecki alchemik Johann Georg Faust (ok. 1480–1540).

Literatura edytuj

Dramat edytuj

Proza edytuj

Poezja edytuj

Musical edytuj

Opera edytuj

Sztuki plastyczne edytuj

Film edytuj

Gry edytuj

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Piotr Kamiński: Tysiąc i jedna opera. T. 1. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2008. ISBN 978-83-224-0899-5.
  • Stanisław Waltoś, Na tropach doktora Fausta, [w:] tenże, Na tropach doktora Fausta i inne szkice, Kraków 2004, ss. 87-128.