Feakowie – w mitologii greckiej lud zamieszkujący wyspę Scherię, którą władał Alkinoos.

Lud ten wymieniony został w Odysei Homera.