Federacja Związków Zawodowych „Metalowcy”

Federacja Związków Zawodowych "Metalowcy" (FZZ "Metalowcy") – działająca na terenie dużych zakładów przemysłu ciężkiego, wytwórczego i mechanicznego federacja związków zawodowych.

Kamienica przy ul. Długiej 29 w Warszawie – siedziba Federacji Związków Zawodowych "Metalowcy"
Tablica na siedzibie Federacji Związków Zawodowych "Metalowcy" przy ul. Długiej 29 w Warszawie

Federacja należy do centrali związkowej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Przewodniczącym Federacji jest Miroslaw Grzybek.