Federacyjny Klub Parlamentarny

Federacyjny Klub Parlamentarny (FKP) – koalicyjny klub parlamentarny o charakterze centrolewicowym w Sejmie RP IV kadencji, w 2004.

FKP powstał 23 stycznia 2004. Jego trzon stanowiło dotychczasowe koło Partii Ludowo-Demokratycznej, liczące 10 posłów. Dołączyło do niego dwóch posłów Polskiej Racji Stanu oraz trzech posłów niezrzeszonych (w tym szefowie dwóch partii – Krajowej Partii Emerytów i Rencistów oraz Chrześcijańskiej Demokracji). Klub powstał w wyniku rozpadu Porozumienia Kół Parlamentarnych PLD, Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego oraz Polskiego Bloku Ludowego. Na początku maja do FKP dołączyli dwaj kolejni posłowie (jeden dotychczasowy poseł PBL i jeden niezrzeszony).

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 środowisko FKP reprezentowane było przez koalicyjny komitet KPEiR-PLD, który uzyskał 0,8% głosów[1]. Po wyborach, 24 czerwca, lider KPEiR Tomasz Mamiński oraz Mariusz Łapiński opuścili klub w wyniku nieudzielenia wotum rządowi Marka Belki – FKP popierał bowiem działalność rządu SLD-UP[2]. 15 lipca tego samego roku FKP przemianował się na klub Partii Ludowo-Demokratycznej (do PLD nie należało jednak wówczas 6 z 15 członków klubu).

Skład klubu edytuj

poseł, okręg wyborczy

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj