Federalna Agencja ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej (Federacja Rosyjska)

Federalna Agencja ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Rossotrudniczestwo) - wyspecjalizowana agencja podległa rosyjskiemu MSZ. Pierwotnie została utworzona jako Federalna Agencja ds. Wspólnoty Niepodległych Państw w maju 2008. 6 września 2008 Prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew, podpisał dekret o reorganizacji agencji, zmieniający m.in. jej nazwę. Jej szef jest powoływany przez Prezydenta Rosji na wniosek premiera. Agencja ma działać także poza granicami Federacji Rosyjskiej w formie przedstawicielstw przy ambasadach rosyjskich (przewiduje się zatrudnienie w nich około 600 osób). Rossotrudniczestwo przejmie kompetencje kilku istniejących organizacji, m.in. Rosyjskiego Centrum Międzynarodowej Współpracy Naukowej i Kulturalnej, którego ośrodki znajdują się w 75 państwach[1]. Głównym zadaniem Rossotrudniczestwa jest stwarzanie przyjaznej atmosfery dla realizacji politycznych i gospodarczych interesów Rosji za granicą, w szczególności w krajach WNP, poprzez koordynację działań diaspory rosyjskiej, rosyjskich organizacji pozarządowaych, prowadzenie programów pomocowych dla państw WNP i kontrolę realizacji umów zawartych w ramach WNP[1].

PrzypisyEdytuj

Zobacz teżEdytuj