Felicjan Karol Kuczborski

Felicjan Karol Kuczborski herbu Ogończyk (zm. w 1702 roku) – wojski trocki w latach 1694-1699, podstoli trocki w latach 1681-1702, miecznik grodzieński w latach 1673-1679.

Jako deputat podpisał pacta conventa Jana III Sobieskiego w 1674 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey Między Warszawą a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego Tysiąc Szesc Set Siedmdziesiat Czwartego, dnia Dwudziestego Miesiaca Kwietnia., s. 29.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 2, Województwo trockie XIV–XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, Warszawa 2009, s. 608.