Fenobarbital

związek chemiczny

Fenobarbital, luminal (łac. Phenobarbitalum) – organiczny związek chemiczny, fenylowoetylowa pochodna kwasu barbiturowego. Stosowany jako środek o działaniu nasennym i uspokajającym, należy do grupy barbituranów. Wprowadzony do lecznictwa w 1912 roku przez firmę farmaceutyczną Bayer pod nazwą handlową Luminal. Działanie opiera się na interakcji z kompleksem receptora GABA. Fenobarbital, jak i inne barbiturany, powoduje zwiększenie powinowactwa receptora do endogennych ligandów. Wpływa także bezpośrednio na kanał chlorkowy. W ten sposób prowadzi do hiperpolaryzacji błony komórkowej neuronu i tłumi jego aktywność.

Fenobarbital
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C12H12N2O3
Masa molowa 232,24 g/mol
Wygląd biały lub prawie biały, krystaliczny proszek, lub bezbarwne kryształy[1], bez zapachu[2][3]
Identyfikacja
Numer CAS 50-06-6
57-30-7 (sól sodowa)
PubChem 4763[4]
DrugBank DB01174[5]
Podobne związki
Podobne związki kwas barbiturowy
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Klasyfikacja medyczna
ATC N03 AA02
Legalność w Polsce substancja psychotropowa grupy IV-P
Stosowanie w ciąży kategoria B (tabletki)
kategoria D (iniekcje)

DziałanieEdytuj

Barbiturany modyfikują przewodnictwo Na+, Cl-, Ca2+. Działają niezależnie od GABA przez swoje miejsce rozpoznawcze (receptor GABA-A) bezpośrednio stymulując przepływ anionów Cl-. Ta niezależność daje kwasowi G-amino masłowemu (GABA) prowadzić prawie bez ograniczenia do bardzo głębokiego i długotrwałego hamowania wielu podstawowych funkcji mózgu. Nasilają hamowanie zarówno presynaptyczne, jak i postsynaptyczne. Wiąże się z receptorem GABA–A (nie wiąże się z GABA-C !) Przedłuża okres otwarcia kanału Cl- w receptorze GABA–A (Benzodiazepiny zwiększają częstotliwość otwarcia kanału Cl-).

Wywiera działanie przez wpływ na kompleks receptorowy GABA związany z kanałem dla jonów Cl- , po związaniu z kompleksem receptorowym powoduje nasilenie hamowania GABA-ergicznego w wyniku zwiększonego napływu jonów chlorkowych do wnętrza neuronu. Blokuje zależny od napięcia kanał wapniowy. Prawdopodobnie zaburza równowagę między procesami pobudzania a hamowania neuronów w różnych strukturach mózgu, poprzez nasilenie blokującego wpływu GABA na przekaźnictwo nerwowe (receptory GABA-A). Fenobarbital działa hamująco na neurony układu limbicznego, tworu siatkowatego w mózgu, a także podwzgórza, upośledza przekazywanie bodźców do kory mózgowej z tych struktur. Fenobarbital wzmacnia efekt hamujący neuroprzekaźnika GABA a podany w wysokich dawkach działa jak analog GABA. Jest jednym z modulatorów receptora GABA-A. Redukuje pobudzający wpływ glutaminianów.

Eliminacja: ok. 25% przez nerki w postaci niezmienionej (większy odsetek przy moczu alkalicznym lub przy poliurii), reszta metabolizowana w wątrobie. Poziom leczniczy w osoczu 15–40 mg/l.

WskazaniaEdytuj

Napady ogniskowe, lek przeciwdrgawkowy drugiego wyboru przy napadach grand mal, najczęściej w kombinacji. Serie wielkich napadów, stan padaczkowy grand mal: lek drugiego wyboru, jeżeli fenytoina, diazepam lub klonazepam nie są skuteczne. Lek nasenny. Powoduje również zmniejszenie poziomu bilirubiny we krwi. Skuteczne jest również podawanie fenobarbitalu w żółtaczce fizjologicznej noworodków ze względu na zdolność indukowania układu metabolizującego bilirubinę niesprzężoną.

PrzeciwwskazaniaEdytuj

DawkowanieEdytuj

 • dożylnie 100 mg powoli w ciągu co najmniej 4 min
 • perfusor: 600 mg na 50 ml 0,9% NaCl, podawać 0,2-0,4 mg/kg m.c./godz. = 12–24 mg/godz. = 12-24 ml/godz. dla pacjenta 60 kg m.c.
 • maksymalna dawka dzienna 600 mg
 • domięśniowo maksymalnie 800 mg/d jako okresowa ochrona przed atakami, jeżeli doustne podanie innych leków przeciwpadaczkowych nie jest możliwe (np. z powodu zabiegu).

Objawy niepożądaneEdytuj

Możliwe działania niepożądane:

Przy długotrwałym podawaniu:

Wywołuje nowotwory u myszy i szczurów. Możliwy karcynogen dla człowieka (klasyfikacja IARC: 2B)[7].

InterakcjeEdytuj

Inne ośrodkowo działające leki i alkohol powodują wzmocnienie działania uspokajającego fenobarbitalu. Równoczesne stosowanie kwasu walproinowego powoduje podwyższenie poziomu fenobarbitalu w osoczu wskutek zwolnionej eliminacji.

Indukcja enzymatyczna -» przyspieszony rozkład hormonów steroidowych (doustne środki antykoncepcyjne, kortykosteroidy), inne leki przeciwpadaczkowe, dikumarol, izoniazyd, chloramfenikol i wiele innych.

Zatrucia ostreEdytuj

Przedawkowanie wywołuje głęboki sen a następnie śpiączkę wraz z niebezpieczeństwem porażenia układu oddechowego. Niekiedy daje się zauważyć tzw. hippus, swoisty objaw fenobarbitalu polegający na nagłym rozszerzeniu, a następnie zwężeniu źrenic. Fenobarbital przyjęty jednorazowo w dawce 1g może spowodować zgon, dawka śmiertelna wynosi średnio 4g. Leczenie polega głównie na przyspieszeniu eliminacji leku z organizmu poprzez diurezę z alkalizacją, hemodializę lub hemoperfuzję oraz wspomaganiu krążenia i oddychania (drenaż dróg oddechowych, tlenoterapia).

UwagiEdytuj

Przy dużych dawkach fenobarbital ma ujemny wpływ na serce. Zaleca się oznaczanie poziomu fenobarbitalu w osoczu.

Obecnie, jako lek nasenny i uspokajający fenobarbital nie jest zalecany.

Preparaty - PolskaEdytuj

W Polsce są dostępne następujące preparaty:

 • Phenobarbitalum - subst. do receptury aptecznej / Fagron, Amara
 • Phenobarbitalum Natrium - subst. do receptury aptecznej / Galenus, Fagron, Amara
 • Luminalum Galenus tabl. 100 mg / Galenus
 • Luminalum Unia tabl. 100 mg / ZF Unia
 • Luminalum Unia tabl. 15 mg / ZF Unia
 • Luminalum GSK czopki 15 mg / GlaxoSmithKline Polska

oraz preparaty złożone:

 • Bellergot tabl. (luminal: 20 mg oraz dodatkowo winian ergotaminy oraz wyciąg z pokrzyku wilczej jagody) / Herbapol Wrocław
 • Milocardin krople doustne 15 g (preparat złożony – 100 g zawiera: sól sodową luminalu 2 g, bromural 2 g, olejek mięty pieprzowej 0,14 g, olejek chmielowy 0,02 g oraz etanol 96% 48 g. Produkowany przez ZF Polpharma od 1973 roku.

PrzypisyEdytuj

 1. a b c Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: Farmakopea Polska VIII. Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2008, s. 3491. ISBN 978-8388157-53-0.
 2. a b c Komisja Farmakopei Polskiej: Farmakopea Polska IV. Warszawa: Urząd Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1965, s. 1393.
 3. a b c d Fenobarbital (ang.). [martwy link] The Chemical Database. Wydział Chemii Uniwersytetu w Akronie. [dostęp 2012-08-16].
 4. Fenobarbital (CID: 4763) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
 5. a b c Fenobarbital (DB01174) – informacje o substancji aktywnej (ang.). DrugBank.
 6. a b Fenobarbital (ang.) w bazie ChemIDplus, United States National Library of Medicine. [dostęp 2012-08-16].
 7. Fenobarbital w katalogu Sigma-Aldrich

BibliografiaEdytuj

 1. "Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii" autorstwa F. Flake'a i B. Lutomsky'ego; Wydanie I polskie pod redakcją Andrzeja Kūblera
 2. StateMaster – Encyclopedia: Barbiturate (ang.)
 3. "Farmakologia. Podstawy farmakoterapii" pod redakcją P. Kubikowskiego i W. Kostowskiego- Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich- Warszawa 1985 ​ISBN 83-200-0873-5