fes-moll

Gama muzyczna

fes-mollgama muzyczna oparta na skali molowej, której toniką jest fes. Gama fes-moll zawiera dźwięki: fes, ges, asas, heses, ces, deses, eses. Enharmonicznym odpowiednikiem fes-moll jest gama e-moll.