Figury magiczne

Figura magiczna – schemat z liczbami naturalnymi rozmieszczonymi w wyznaczonych miejscach w taki sposób, że ich sumy wzdłuż określonych linii, np. wierszami, kolumnami, po obwodzie, po przekątnych itp., są równe.

Liczby w figurze magicznej:

  • nie powinny się powtarzać
  • powinny być elementami wybranego ciągu liczbowego (najczęściej kolejnych liczb naturalnych z wybranego przedziału).

Zobacz teżEdytuj