Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie

filharmonia w Lublinie
Centrum Spotkania Kultur i plac Teatralny, widok z Lubelskiego Centrum Konferencyjnego
Południowa część CSK – gmach Teatru Muzycznego w Lublinie i Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Filharmonia Lubelskafilharmonia założona w Lublinie 1944 [1]r. Zespół filharmonii występował wielokrotnie na licznych międzynarodowych festiwalach (m.in. we Włoszech, Holandii i Danii), ma za sobą także liczne wydawnictwa płytowe. Filharmonia w swoim repertuarze ma utwory od baroku po muzykę współczesną (także musicalową i estradową). Siedziba Filharmonii mieści się w jednym budynku wraz zTeatrem Muzycznym[2] i Centrum Spotkania Kultur.

W listopadzie 2009, z okazji 65-lecia działalności, Filharmonia Lubelska została odznaczona Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”[3].

Historia[4]Edytuj

Najstarszy zespół filharmoniczny działający w Polsce po II wojnie światowej – istnieje od grudnia 1944. Funkcję dyrektora naczelnego pełni obecnie Wojciech Rodek,. W grudniu 1944 zorganizowano Lubelską Orkiestrę Kameralną, przekształconą w 1946 w Miejską Filharmonię w Lublinie. Pierwszym Dyrektorem Filharmonii został Jan Widmański, a stałym dyrygentem i kierownikiem artystycznym, jej dotychczasowy organizator, Zygmunt Szczepański.

 
Sala Filharmonii podczas koncertu symfonicznego

Przed końcem sezonu artystycznego 1946/47, Zygmunt Szczepański zrezygnował ze swojego stanowiska i opuścił Lublin. Dyrektorem pozostał nadal Jan Widmański, a kierownictwo artystyczne objął Adam Wyleżyński. Dnia 21 listopada 1949, zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki, Filharmonia uzyskała miano Filharmonii Państwowej w Lublinie.

W roku 1951 dyrektorem został Antoni Niemczynowski, natomiast kierownikiem artystycznym - Robert Satanowski i Felicjan Lasota. Od 1 lutego 1953 Dyrektorem Filharmonii został R. Wiercioch, a w sezonie artystycznym 1954/1955 kierownikiem artystycznym był Olgierd Straszyński. W dniach 13 i 15 maja 1955 roku, odbyły się dwa koncerty jubileuszowe Filharmonii Lubelskiej z okazji 10 rocznicy jej istnienia. Był to okres większego rozmachu w działalności orkiestry. Nastąpiły również zmiany w kierownictwie – Olgierda Straszyńskiego, który został kierownikiem Orkiestry Symfonicznej w Olsztynie, zastąpił Karol Anbild i wówczas też zaangażowano drugiego dyrygenta, Andrzeja Cwojdzińskiego. 16 listopada 1955, Andrzej Cwojdziński został Dyrektorem Filharmonii, zaś funkcję kierownika artystycznego nadal pełnił Karol Anbild. Pod koniec sezonu drugim dyrygentem został Marian Lewandowski. W roku 1957 Orkiestra liczyła już 57 instrumentalistów. Rozpoczęto stałą współpracę z chórem Towarzystwa Śpiewaczego „Echo”, czego rezultatem była większa popularyzacja muzyki chóralno-orkiestrowej.

Uhonorowaniem sezonu artystycznego 1959/1960 były uroczystości jubileuszowe z okazji XV-lecia Filharmonii Lubelskiej. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie nadało z tej okazji lubelskiej instytucji imię wybitnego lublinianina - wirtuoza, kompozytora i pedagoga - Henryka Wieniawskiego. Z dniem 1.01.1964. dotychczasowego dyrektora, Andrzeja Cwojdzińskiego, zastąpił Marian Lewandowski, który stał na czele Filharmonii do 31.05.1969. Przełomowe lata dla Filharmonii to okres 1969–1990 r. Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Filharmonii został Adam Natanek, wybitny dyrygent, absolwent Wydziału Teorii, Dyrygentury i Kompozycji w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Dzięki Adamowi Natankowi, Filharmonia Lubelska poszerzyła repertuar o nowe muzyczne formy i gatunki. Dyrektor i Dyrygent w jednej osobie wprowadził do repertuaru Filharmonii dzieła wokalno-instrumentalne - oratoria, msze, kantaty oraz opery w wersji estradowej. W tym okresie rozwinęła się współpraca Filharmonii z chórami amatorskimi, takimi jak: „Echo”, Chór UMCS, KUL, Akademii Rolniczej, Politechniki Lubelskiej, Archikatedry Lubelskiej. Adam Natanek zainicjował w latach 80. wyjazdy Filharmoników na występy za granicami kraju (kontynuowane przez następnych dyrektorów) - we Włoszech (1980, 1981, 1984), w Szwajcarii (1985), w Hiszpanii (1989, 1990, 1993), w Szwecji (1991, 1995), w Niemczech (1992, 1995). Zespół bierze udział w prestiżowych festiwalach: w Koszycach (1986); Festiwalu Muzyki Współczesnej w Alicante (1989); Festiwalu Flamenco w Sewilli (1990) oraz Seminarium Dyrygenckim Franco Ferrary (Włochy, 1984). Był Twórcą festiwali: Lubelski Wrzesień Muzyczny, Nałęczowskie Divertimento i letnich koncertów w Muzeum w Kozłówce oraz kościele farnym w Kazimierzu.

Zasługą Adama Natanka jest również to, że dzięki jego staraniom zmieniono projekt rozpoczętej w 1971 r. budowy gmachu zwanego obecnie Teatrem w Budowie. Początkowo w planach nie przewidywano tam istnienia filharmonii. Adam Natanek dokonał również wyboru wykonawcy słynnych organów (firma Schüke), znajdujących się w sali koncertowej obecnej Filharmonii. Dzięki Adamowi Natankowi, na lubelskiej estradzie wystąpili znakomici soliści i dyrygenci, m. in. Danuta Damięcka (uczennica Ady Sari), Wadim Brodski, Kaja Danczowska, Henryk Debich, Joanna Domańska, Jadwiga Kotnowska, Roman Jabłoński, Wanda Wiłkomirska, Konstanty Andrzej Kulka, Krzysztof Jabłoński, Waldemar Malicki, Krzysztof Penderecki, Edward Zbigniew Zienkowskii wielu innych. W początkach lat siedemdziesiątych przy Filharmonii Lubelskiej zaczęły powstawać liczne zespoły kameralne: Trio Stroikowe (1977), Trio Barokowe, Trio Harfowe, Trio Fortepianowe, Trio Perkusyjne. W roku 1990 dyrektorem naczelnym Filharmonii został Leszek Hadrian, a w 1992 roku na stanowisko dyrektora artystycznego powołano Jerzego Salwarowskiego, który sprawował obowiązki do końca 1993 r.  Wiosną 1994 r., w stanowisko dyrektora artystycznego powierzono Agnieszce Kreiner, która ostatecznie sfinalizowała przeprowadzkę Filharmonii do nowej siedziby przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie.

W listopadzie 1996 r. Dyrektorem Naczelnym Filharmonii została Teresa Księska-Falger, a od września 1997 r. była także Dyrektorem Artystycznym. Nowa dyrektor reaktywowała znaczące dla miasta i regionu imprezy muzyczne – Nałęczowskie Divertimento i Lubelski Wrzesień Muzyczny. Filharmonicy koncertują poza granicami kraju: w Holandii (1998), w Niemczech (1997, 2001, 2002), we Włoszech (2000, 2001, 2004), w Korei Południowej (1999 – dwukrotnie), w Danii (2000, 2001, 2004), w Austrii (2003). Teresa Księska-Falger wprowadza do repertuaru Filharmonii Symfonie G. Mahlera, A. Brucknera, kompozycje H. M. Góreckiego, W. Kilara, W Lutosławskiego, K. Pendereckiego, H. Warsa, E Czernego, A. Nikodemowicza, M. Dubaja, P. Hindemitha, estradowe wersje oper G. Verdiego, G. Donizettiego, G. Pucciniego, P. Czajkowskiego. Filharmonia Lubelska włączyła się w organizację festiwalu sztuki współczesnej pod nazwą Lubelskie Forum Sztuki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego, którego inicjatorkami były: Agnieszka Kreiner i prof. Gabriela Klauza (Instytut Muzyki UMCS). Od maja 2004 do stycznia 2009, Dyrektorem Naczelnym był Mirosław Ziomek, a obecnie - od 6 lutego 2009 - na czele instytucji stoi Jan Sęk. W latach 2009-2011 funkcję Dyrektora Artystycznego sprawował Piotr Wijatkowski (od 1997 r. - pierwszy dyrygent), do 2017 r. -  Wojciech Rodek, a obecnie - Piotr Wajrak.

Sławni muzycy w Filharmonii LubelskiejEdytuj

Od 1944 roku do dnia dzisiejszego, na estradzie Filharmonii wystąpiło wielu znakomitych muzyków: Karol Teusch, Jerzy Katlewicz, Henryk Czyż, Vladimir Kiradjiev, Dalia Atlas, Jan Krenz, Wojciech Michniewski, Jerzy Maksymiuk, Antoni Wit, Łukasz Borowicz, Michał Dworzyński, Krzysztof Penderecki, Zygmunt Rychert, Ahmed El Saedi, Dong H. Hyung, Taduesz Wojciechowski, Zbigniew Graca, Marek Pijarowski, Salvator Brotons, Anton Garcia Abril oraz soliści: Światosław Richter, Lidia Grychtołówna, Regina Smendzianka, Waldemar Malicki, Kevin Kenner, Aldona Dvarionaite, Guy Bovet, Almut Rössler Józef Serafin, Andrzej Chorosiński, Joachim Grubich, Konstanty Andrzej Kulka, Krzysztof Jakowicz, Dawid Ojstrach, Wanda Wiłkomirska, Yair Kless, Dominika Falger, Edward Zbigniew Zienkowski, Piotr Pławner, Bartłomiej Nizioł, Anastazja Czebatorowa, Andrzej Bauer, Tomasz Strahl, Adam Klocek, Henryk Kaliński, Dariusz Mikulski, Hanna Lisowska, Jadwiga Rappé, Stefania Woytowicz, Patricia Adkins-Chiti, Dorota Radomska, Dorota Lachowicz, Elżbieta Stengert, Izabela Kłosińska, Urszula Kryger, Maria Esther Guzman, Victor Monge Serranito, Łukasz Długosz, Dina Yoffe, Eugen Indjic, Rafał Blechacz, Tatiana Shebanova, Stanisław Drzewiecki,  Philippe Giusiano, Krzysztof Jabłoński, Dominik Połoński, Bartosz Koziak, Kuba Jakowicz, Anna Maria Staśkiewicz, Hjordis Thebault, Pierre Yves Pruvot, Elżbieta Karaś-Krasztel, Phillipe Do, Rafał Siwek, Pavlo Tolstoy, Victoria Vatutina.

Zespoły FilharmoniiEdytuj

OrkiestraEdytuj

Orkiestra Filharmonii Lubelskiej liczy 83 muzyków. Wykonuje zróżnicowany repertuar począwszy od muzyki baroku przez klasycyzm, romantyzm, aż po muzykę współczesną, dokonuje wielu rejestracji radiowych i telewizyjnych, nagrywa płyty: -  Souvenir de Lublin pod dyr. A. Kreiner, E. Zienkowski - skrzypce (1996); -  Jaś i Małgosia, E. Humperdinck, pod dyr. Paula Kantschiedera (1997); -  Z muzyką przez świat, P. Czajkowski Koncert skrzypcowy D-dur op. 35, M. Musorgski / M. Ravel Obrazki z wystawy pod dyr. Piotra Wijatkowskiego, D. Falger - skrzypce (1997); -  Philippe Chamouard Symfonia III Les jardins du desert, L’espirit de la nuit, Les Figures de I’invisible pod dyr. Piotra Wijatkowskiego (2001); -  Symfonia koncertująca K. Szymanowskiego, A. Tansman Suita na dwa fortepiany pod dyr. P. Wijatkowskiego, Ewa Wolak-Moszyńska, Andrzej Pikul - fortepian (2001); -  The Lublin Concert, Bernhard Lang Hommage a Martin Arnold 2, Wolfgang Liebhart Walzer, Dieter Kaufmann Für Clara ein romantisches Konzert pod dyr. Vladimira Kiradjieva, Elena Rozanova - fortepian (2001); -  G. Bizet Le Docteur Miracle, Uwertura a-moll, Scherzo z 1861 roku, Scenes bohémiennes z opery La Jolie Fille de Perth pod dyr. Didier Talpain, Olga Pasiecznik - sopran, Hjördis Thébault - mezzosopran, Yannis Christopoulos - tenor, Pierre-Yves Pruvot - bas (2002);-  K. Lipiński Dzieła orkiestrowe, Uwertura D-dur, II Koncert skrzypcowy D-dur op. 21 Wojskowy, Symfonia B-dur pod dyr. Piotra Wijatkowskiego Dominika Falger - skrzypce (2003); -  Wieczór organowy w Filharmonii Lubelskiej - Joachim Grubich - organy Filharmonii Lubelskiej (FRYDERYK 2004 - Nagroda Akademii Fonograficznej w kategorii muzyka poważna - album roku - muzyka solowa); - Wieniawski Dzieła na skrzypce i orkiestrę; Polonez D-dur op. 4, Fantasie Brillante sur „Faust” opera H. Gounoda op. 20, II Koncert skrzypcowy d-mll op. 22 pod dyrekcją Piotra Wijatkowskiego, Anna Maria Staśkiewicz - skrzypce (2010).

Chór Kameralny Filharmonii LubelskiejEdytuj

Chór Kameralny Filharmonii Lubelskiej powstał w grudniu 2013 roku, zaś działalność artystyczną zainaugurował 26 stycznia 2014 roku wykonaniem IX Symfonii L. van Beethovena. Inicjatorem powstania Chóru pod nazwą Lutnia Lubelska był dyrektor naczelny Filharmonii Lubelskiej dr Jan Sęk, natomiast kierownictwo artystyczne zostało powierzone prof. zw. Elżbiecie Krzemińskiej. Doświadczenie dyrygentki zdobyte w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie prowadzi klasę dyrygentury chóralnej, jak i w Akademickim Chórze Politechniki Lubelskiej, w bardzo krótkim czasie zaowocowało koncertami na najwyższym poziomie wykonawczym.

Głównym nurtem działalności artystycznej zespołu jest udział w koncertach symfonicznych i oratoryjnych Filharmonii Lubelskiej oraz w koncertach a cappella na macierzystej estradzie. Chór aktywnie włącza się w tworzenie oferty kulturalnej Lublina oraz województwa lubelskiego, prowadzi też cykl projektów edukacyjnych polegających na występowaniu dla najbardziej wymagającej publiczności - dzieci i młodzieży.

Chór wykonuje dzieła wokalno-instrumentalne i utwory a cappella różnych epok – od średniowiecza do współczesności. Wśród wielu projektów zrealizowanych dotychczas należy szczególnie wymienić m.in. prawykonanie utworu Benedictus Pawła Buczyńskiego w Studiu PR im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, prawykonanie światowe utworu Bernarda Le Monniera II Antyfona na temat Hildegardy z Bingen, czy lubelskie wykonania Semiramis op. 52 Józefa Wieniawskiego i II Symfonii Zmartwychwstanie Gustawa Mahlera.

Poza koncertami w ramach sezonu macierzystej instytucji, Chór koncertuje w innych polskich miastach. W 2016 roku zespół zainaugurował współpracę z krakowskim festiwalem Cracovia Sacra,  a w 2017 roku z Lwowską Filharmonią Obwodową, gdzie wraz z tamtejszą orkiestrą symfoniczną wykonał dwukrotnie Pasję Mateuszową Jana Sebastiana Bacha.

Od grudnia 2018 roku kierownictwo artystyczne nad zespołem objął Dawid Jarząb.

Zespół Muzyki Dawnej Filharmonii LubelskiejEdytuj

Jest najnowszą formacją działającą pod auspicjami Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, początkowo funkcjonując pod nazwą Zespół Muzyki Dawnej Konfraternia Caper Lublinensis. Jego członkowie, znakomici instrumentaliści – soliści z całej Polski, zadebiutowali serią koncertów kameralnych (pierwszy odbył się 10 września 2016 r.). W kolejnych miesiącach Zespół stale się rozrastał, by w pełnym składzie po raz pierwszy zaprezentować się na inauguracji I Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wokalnej im. Antoniny Mikłaszewicz-Campi 16 grudnia 2016 roku. Z solistami i chórem Lutnia Lubelska zespół wykonał m.in. Magnificat D-dur J. S. Bacha.

We wrześniu 2017 roku szefem artystycznym Konfraterni Caper Lublinensis został Przemysław Fiugajski, zespół zaś stał się jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się barokowych formacji w Polsce, zyskując w krótkim czasie stałe i ciągle poszerzające się grono wielbicieli w Lublinie i poza nim. Sezon 2017/18 przyniósł wiele wyjątkowych wydarzeń znacząco rozszerzających repertuar orkiestry. Lubelscy melomani, poza koncertami kameralnymi, mieli okazję usłyszeć m.in. dzieła symfoniczne (Mozart, Haydn), koncertowe (Albinoni, Vivaldi, Telemann, Quantz, Bonporti, C. Ph. E. Bach), oratoryjne (Pergolesi, Händel), muzykę barokową pochodzącą z Ameryki Południowej czy operę G. B. Pergolesiego La serva padrona.

Z Zespołem Muzyki Dawnej występują znakomici soliści, m.in. Urszula Kryger, Marta Boberska, Marzena Lubaszka, Sławomir Jurczak, Jan Jakub Monowid, Robert Gierlach, Piotr Olech, a także wybitny skrzypek młodego pokolenia – Robert Bachara.

Obecnie trzon zespołu stanowi kwintet smyczkowy, który w zależności od potrzeb programowych jest rozszerzany o muzyków z nim współpracujących.

W grudniu 2018 roku kierownictwo artystyczne Zespołu Muzyki Dawnej objął Dominik Mielko, klawesynista, pianista i organista, od 2014 roku związany z Filharmonią Lubelską.

7 grudnia 2018 r. zespół dokonał prawykonania najnowszej kompozycji Jerzego Kornowicza pt. Warstwy światła.

Zespoły działające pod auspicjami Filharmonii LubelskiejEdytuj

Kwartemia           Edytuj

Kwartet zainaugurował swoją działalność w październiku 2012 r. podczas uroczystego koncertu ze Stanisławem Sojką z okazji 15-lecia Lubelskiego Hospicjum Dla Dzieci im. Małego Księcia. W czerwcu 2013r. zespół wystąpił podczas Festiwalu Spotkań Kultur Sanus Per Artem na Zamku Lubelskim, a w maju 2015r. dokonał lubelskiego prawykonania utworu S. Gubaiduliny Siedem ostatnich słów Chrystusa Ukrzyżowanego podczas XIX Forum im. W. Lutosławskiego.

Agata Mrówczyńska – I skrzypce, Emilia Siepkowska – II skrzypce, Małgorzata Krasowska – altówka, Izabela Zagórska – wiolonczela

Poznałyśmy się w Szkole Muzycznej im. K. Lipińskiego w Lublinie, a następnie wyjechałyśmy na studia do Łodzi, Wrocławia i Kijowa by tam doskonalić muzyczne umiejętności. Po kilku latach nasze drogi znowu się spotkały – tym razem postanowiłyśmy stworzyć zespół, dzięki któremu możemy realizować nasze pasje i marzenia oraz dzielić się z innymi tym, co kochamy robić najbardziej.

Jesteśmy uczestniczkami licznych kursów mistrzowskich i warsztatów muzycznych w kraju i za granicą. Przez całe życie wzbogacamy nasze umiejętności biorąc udział w projektach zarówno symfonicznych, kameralnych jak i rozrywkowych, a także w międzynarodowych trasach koncertowych, co daje nam wszechstronne podejście do sztuki oraz pełen profesjonalizm w realizacji naszych przedsięwzięć. Pragniemy ofiarować ludziom radość i emocje poprzez muzyczną kreację dzieł kompozytorów wszystkich epok i stylów.

Na co dzień jesteśmy związane z Filharmonią im. H. Wieniawskiego w  Lublinie i bierzemy czynny udział w życiu artystycznym naszego miasta. Współpracujemy z m.in. z Orkiestrą Trybunału Koronnego w Lublinie, Cameratą Lubelską, Orkiestrą Kameralną Filharmonii Lubelskiej, a także z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie oraz Ośrodkiem Praktyk Teatralnych Gardzienice. Chętnie uczestniczymy także w  koncertach edukacyjnych oraz poświęconych muzyce filmowej. Często współpracujemy z innymi instrumentalistami wykonując m.in. kwintety z towarzyszeniem kontrabasu czy fortepianu – stąd nazwa Kwartemia Plus.

Lubelskie Trio StroikoweEdytuj

Zespół powstał w 1977 roku. W 1978 roku zespół uczestniczył w Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych i Zespołów Kameralnych w Anconie (Włochy), uzyskując najwyższą punktację wśród zespołów trzyosobowych. Sukces ten umożliwił odbycie w 1980 roku tournée po Włoszech na zaproszenie Fundacji Picciniego w Bari, po którym trio zostało ponownie zaproszone na koncerty do Włoch w 1982 roku przez Segretariato Musicale Dorico.

Od 1983 roku zespół współpracuje z Krajowym Biurem Koncertowym w Warszawie odnosząc liczne sukcesy na organizowanych przez KBK festiwalach i koncertach na terenie całej Polski.

Bogaty i różnorodny repertuar tria obejmuje utwory od baroku do współczesności, w tym opracowania standardów muzyki popularnej i tradycyjnej jazzowej (wydane na kasecie i płycie CD przez Polskie Nagrania).

W poszukiwaniu ambitnego repertuaru zespół odkrył dla publiczności polskiej perły muzyki kameralnej, takie jak: Divertimento Corsica na trio stroikowe i orkiestrę smyczkową Henri Tomasiego, A tour d’anches Florenta Schmitta, Fantaisie Concertante Hektora Villi-Lobosa. Dwa ostatnie utwory zespół nagrał archiwalnie dla Polskiego Radia. Zespołowi dedykowali swoje utwory kompozytorzy współcześni: Krzesimir Dębski - opracowanie na trio stroikowe i fortepian Cantabile h-moll, Mariusz Dubaj Concertino na trio stroikowe, smyczki i perkusję oraz Edward Bogusławski Impromptu II na instrumenty dęte i fortepian.

Zespół został trzykrotnie uhonorowany (1984, 1987 i 1997) Dyplomem Ministra Kultury i Sztuki za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej, a członkowie zespołu otrzymali odznaczenia Zasłużony Działacz Kultury. W 1997 roku z okazji XX - lecia istnienia Lubelskiego Tria Stroikowego Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków przyznał Janowi Arnalowi, Wiesławowi Kaproniowi i Andrzejowi Mazurowi Złote Odznaki SPAM. W 1994 r., podczas pobytu w Chile, zespół otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta La Serena.

Zespół ma na koncie nagrania fonograficzne, radiowe i telewizyjne. Z Lubelskim Triem Stroikowym współpracują pianiści: Marta Szermińska, Andrzej Bereżyński i Waldemar Mazur.

Tournée zagraniczne: 1979 - RFN, 1980, 1982 - Włochy, 1986, 1987 - Hiszpania, 1990 - Luksemburg, RFN, Hiszpania, 1993 - Anglia, 1994 – Chile, 200 – EXPO 2000 Hannover, 2004, 2005, 2010 - Niemcy.

Skład zespołu:

Jan Arnal - obój, Andrzej Mazur - klarnet, Wiesław Kaproń – fagot. Z zespołem współpracują pianiści: Marta Szermińska, Andrzej Bereżyński i Waldemar Mazur

www.triostroikowe.eu

Trio PerkusyjneEdytuj

Zespół tworzą Włodzimierz Sypniewski, Andrzej Zawisza i Stanisław Siedlaczek. Zespół powstał w 1982 roku. Popularyzuje instrumenty i literaturę perkusyjną, dokonał licznych prawykonań dzieł polskiej muzyki współczesnej, w tym im dedykowanych.

Trio brało udział w wielu festiwalach: Nałęczowskie Divertimento, Zamojskie Dni Muzyki, Festiwal Kameralistyki Lubelskiej, Muzyka na Zamku w Kozłówce, Festiwal Muzyki Współczesnej w Debreczynie i innych. Współpracuje z Estradą Kameralną Filharmonii Narodowej, Poznańskim i Warszawskim Zespołem Perkusyjnym oraz wieloma Filharmoniami i Towarzystwami Muzycznymi na terenie całego kraju. Trio nagrywa dla PR i TV oraz muzykę ilustracyjną dla teatru i filmu. W każdym koncercie Trio używa kilkudziesięciu instrumentów perkusyjnych zapoznając słuchaczy z ich historią i możliwościami brzmieniowymi.

Równolegle z pracą zespołową muzycy występują jako soliści na estradach całej Europy, są też pedagogami w szkolnictwie muzycznym Lublina.

Kwartet IndygoEdytuj

Kwartet Indygo tworzą absolwentki Akademii Muzycznych w Polsce i za granicą, na co dzień związane z Filharmonią Lubelską.  Zespół powstał na bazie dawnych przyjaźni szkolnych, a przede wszystkim z potrzeby kontynuowania pasji do muzyki kameralnej. Zespół istnieje od 2012 roku , ale ma już na swoim koncie różnorodne występy  m. in. koncert finałowy z wybitnym flecistą Łukaszem Długoszem na Festiwalu Nałęczowskie Divertimento w czerwcu 2013 roku.

W poszukiwaniu nowych doznań artystycznych Kwartet Indygo nie zawęża swoich działań jedynie  do wykonywania  muzyki klasycznej.

W 2013 roku Kwartet Indygo został zaproszony przez Janusza Opryńskiego i Teatr Provisorium do udziału w spektaklu  Lód z muzyką Rafała Rozmusa  graną na żywo.

Justyna Zańko – I skrzypce, Aleksandra Mazurek – II skrzypce, Katarzyna Czerniawska – altówka, Izabela Zagórska – wiolonczela

Kwartet DivertimentoEdytuj

Kwartet Divertimento powstał w 1998 roku i od tego momentu bardzo aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Lublina i regionu, biorąc udział w wielu prestiżowych koncertach i festiwalach. Repertuar kwartetu obejmuje utwory kompozytorów różnych epok, a także muzykę filmową i rozrywkową.  Skład zespołu tworzą muzycy-soliści Filharmonii Lubelskiej.

Irina Stukaszina-Gąsior – I skrzypce, Lech Gąsior – II skrzypce, Katarzyna Czerniawska – altówka, Bożena Czerkies – wiolonczela

Lublin Traditional Jazz RevivalEdytuj

ANDRZEJ MAZUR – muzyk klarnecista. Urodził się w Lublinie, tutaj ukończył z wyróżnieniem Liceum Muzyczne i Państwową szkołę Muzyczną. W latach 60. – jak większość jego kolegów ze środowiska muzycznego – uległ fascynacji jazzem tradycyjnym. W 1968 roku z kolegami Zbigniewem Zatorskim, Henrykiem Manią, Czesławem Wrzosem, Tadeuszem Ochalskim i Janem Ochalskim zainaugurowali koncertem działalność Lubelskiego Jazz-Klubu. Od 1975 Andrzej Mazur jest solistą Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, także założycielem Lubelskiego Tria Stroikowego, Lubelskiej Filharmonii Kameralnej oraz zespołów Old Jazz Players i Traditional Jazz Revival. Przez wiele lat był członkiem Kapeli Zespołu Tańca Ludowego UMCS. Jest laureatem Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych w Anconie (Włochy,1978).

ZBIGNIEW ZATORSKI –  podstawową Szkołę Muzyczną i Państwowe Liceum Muzyczne ukończył w Lublinie w roku 1970, w klasie prof. E. Drzazgi. Studia muzyczne kontynuował w latach 1970-1974 w PWSM w Katowicach pod kierunkiem doc. A. Miczki na Wydziale Instrumentalnym, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym. W Katowicach uczestniczył w cyklicznych koncertach Śląskiej Trybuny Kompozytorów, także w VII Festiwalu „PRO MUSICA” w Częstochowie. W 1974 roku na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Trębaczy w Pabianicach zdobył trzecią nagrodę. Efektem konkursu było zaproszenie przez Filharmonię Łódzką do koncertu oratoryjnego pod dyrekcją J. Przybylskiego. Brał udział również w Międzynarodowym Konkursie w  Pradze, gdzie zakwalifikował się do ekipy reprezentującej Polskę. Był także wytypowany przez uczelnię katowicką do dwukrotnego uczestnictwa w Festiwalach Wagnerowskich w Bayreuth w latach 1973 i 1974, gdzie grał w międzynarodowych składach studenckiej orkiestry symfonicznej i zespołach kameralnych. Ponadto współpracował z Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i  Telewizji, z  Orkiestrą Rozrywkowa I. Wikarka, z  Orkiestrą Symfoniczną w Zabrzu, z Wydziałem Muzyki Rozrywkowej PWSM Katowice prowadzonym przez doc. Z. Kalembę. Od 1975 był pracownikiem Filharmonii Lubelskiej i uczestnikiem koncertów cyklicznych SPAM. W 1977 roku uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. W dniach 28-31 sierpnia 1978 r. brał udział w koncertach w Gandawie w Belgii w charakterze pierwszego trębacza orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Społecznie współpracuje z Zespołem Tańca Ludowego UMCS i z orkiestrami dętymi Świdnika i Nałęczowa. Zajmuje się również pracą pedagogiczną w Państwowej Szkole Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego i na Wydziale Wychowania Muzycznego UMCS w Lublinie.

TOMASZ JUSIAK – jest  absolwentem Wychowania Muzycznego na UMCS. W zespole Hit-Trio gra na gitarze i klawiszach oraz śpiewa. Na co dzień można go spotkać w Teatrze Muzycznym w Lublinie, gdzie pracuje jako gitarzysta oraz w Ognisku Muzycznym „Midi”, w którym uczy gry na gitarze. Współpracuje z wieloma zespołami muzycznymi z Lublina, nagrywa muzykę rozrywkową i orkiestrową oraz gra z przyjaciółmi w Trio Gitarowym muzykę typu „coctail bar”. Jest członkiem zespołu Red shoes, czyli Boogie Band.

WOJCIECH KOPYCIŃSKI – założyciel zespołu muzycznego Hit-Trio, w którym śpiewa gra na klawiszach oraz puzonie. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Warszawie. Podczas studiów grał w Big Warsaw Band koncertując z takimi gwiazdami polskiej estrady, jak Ewa Bem, Hanna Banaszak i Zbigniew Wodecki. Po studiach grał w orkiestrze kurortowej Popular Musik Ansamble w Niemczech. Obecnie pracuje jako puzonista w Filharmonii Lubelskiej i gra w zespole jazzu tradycyjnego Old Jazz Players.

ANTON SZASZKOW – muzyk, tubista z wieloletnim doświadczeniem. Ukończył Akademię Muzyczną w Mińsku (Białoruś) w klasie tuby. Pracował w Symfonicznej Orkiestrze Radia i Telewizji Białoruś (1992-1994) oraz Teatrze Wielkim Opery i Baletu w Mińsku (1994-1996). Od 1996 r. mieszka w Lublinie i pracuje w Filharmonii Lubelskiej. Brał udział w licznych międzynarodowych konkursach. Zajmuje się działalnością pedagogiczną. Od 13 lat prowadzi dziecięco-młodzieżową orkiestrę dętą w Motyczu pod Lublinem.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie, filharmonialubelska.pl [dostęp 2019-03-20].
  2. l, Teatr Muzyczny, teatrmuzyczny.eu [dostęp 2019-03-20] (pol.).
  3. Filharmonicy nagrodzeni.... lubelskie.pl, 10 listopada 2009. [dostęp 2012-12-27].
  4. Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie, www.filharmonialubelska.pl [dostęp 2018-08-11] (ang.).
Błąd w przypisach: Znacznik <ref> o nazwie „dyrekcja”, zdefiniowany w <references>, nie był użyty wcześniej w treści.
BŁĄD PRZYPISÓW

Linki zewnętrzneEdytuj