Filip Wołucki

Filip Wołucki herbu Rawicz (zm. w 1642 roku) – wojewoda rawski w latach 1628-1642, kasztelan rawski w latach 1619-1628, chorąży rawski, starosta radomski w latach 1620-1642, starosta inowłodzki w latach 1622-1642[1], senator deputat na Trybunał Skarbowy Koronny w 1633 roku[2].

Jako senator wziął udział w sejmach: 1620, 1623, 1624, 1625, 1626 (I), 1626 (II), 1627, 1628, 1629 (I), 1629 (II), 1631, 1632 (I), 1632 (II), 1632 (III), 1633, 1634, 1635 (I), 1635 (II).

BibliografiaEdytuj

  • Leszek Andrzej Wierzbicki, Senatorowie koronni na sejmach Rzeczypospolitej, Warszawa 2017, s. 172.

PrzypisyEdytuj

  1. Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik, s. 222.
  2. Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 376.