Film erotyczny

gatunek filmowy

Film erotycznygatunek filmowy ukazujący piękno ludzkiego ciała i aktu seksualnego, skupiający uwagę na uczuciu łączącym partnerów. Ściśle związany ze sztuką erotyczną, akcentuje miłość zmysłową, charakteryzującą się głębią uczuć i pasją.

Isabel Sarli, argentyński symbol seksu w filmie La mujer de mi padre

W odróżnieniu od pornografii, przedstawiając seksualność człowieka ma aspiracje do wyższej sztuki i jego podstawowym zadaniem nie jest wywołanie podniecenia, ale raczej dostarczenie oglądającemu wrażeń estetycznych.

Sztuka erotyczna jest estetycznym przedstawieniem seksu i to ona definiuje stopień dopuszczalności seksu w ramach kategorii estetyki.

Wybrane znane filmy erotyczne definiujące gatunek:

BibliografiaEdytuj

  • Berger J., Sposoby widzenia, tł. M. Bryl, Poznań 1997.
  • Tadeusz Lubelski (red.), Encyklopedia kina, Kraków 2003.
  • McNair B., Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, tł. E. Klekot, Warszawa 2004.