Fiodor Połynin

radziecki generał-pułkownik lotnictwa

Fiodor Pietrowicz Połynin, ros. Федор Петрович Полынин (ur. 7 października?/20 października 1906 we wsi Sucha Odnoga, zm. 21 listopada 1981 w Moskwie) – generał pułkownik lotnictwa Wojskowych Sił Powietrznych ZSRR, generał broni Wojska Polskiego, dowódca lotnictwa WP (1944–1947), Bohater Związku Radzieckiego (1938).

Fiodor Połynin
Федор Петрович Полынин
generał broni WP generał broni WP
Data i miejsce urodzenia

20 października 1906
Sucha Odnoga, Imperium Rosyjskie

Data i miejsce śmierci

21 listopada 1981
Moskwa, ZSRR

Przebieg służby
Lata służby

19281971

Siły zbrojne

Armia Czerwona
ludowe Wojsko Polskie
Armia Radziecka

Formacja

Wojskowe Siły Powietrzne
Lotnictwo ludowego Wojska Polskiego

Stanowiska

d-ca 23 Brygady Lotniczej,
z-ca d-cy Sił Powietrznych Kijowskiego Specjalnego OW, d-ca: sił powietrznych 13 Armii, 13 Dywizji Lotnictwa Bombowego, Sił Powietrznych Frontu Briańskiego, z-ca d-cy 2 Armii Lotniczej, d-ca 6 Armii Lotniczej, d-ca Lotnictwa Wojska Polskiego, d-ca 13., 30. i 57 Armii Lotniczej ZSRR

Główne wojny i bitwy

II wojna światowa:

Odznaczenia
Złota Gwiazda Bohatera Związku Radzieckiego
Order Lenina Order Lenina Order Rewolucji Październikowej Order Czerwonego Sztandaru Order Czerwonego Sztandaru Order Czerwonego Sztandaru Order Czerwonego Sztandaru Order Czerwonego Sztandaru Order Kutuzowa I klasy (ZSRR) Order Kutuzowa I klasy (ZSRR) Order Kutuzowa II klasy (ZSRR) Order Czerwonego Sztandaru Pracy Order Czerwonej Gwiazdy Order Czerwonej Gwiazdy Medal „Za obronę Moskwy” Medal „Za zdobycie Berlina” Medal „Za Zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945” Medal „Za wyzwolenie Warszawy” Medal jubileuszowy „Dwudziestolecia zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945” Medal jubileuszowy „Trzydziestolecia zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941–1945” Medal jubileuszowy „XX lat Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej” Medal jubileuszowy „30 lat Armii Radzieckiej i Floty” Medal jubileuszowy „40 lat Sił Zbrojnych ZSRR” Medal jubileuszowy „50 lat Sił Zbrojnych ZSRR”
Krzyż Kawalerski Orderu Virtuti Militari Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari Krzyż Srebrny Orderu Virtuti MilitariKrzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Order Krzyża Grunwaldu II klasy Złoty Krzyż Zasługi Medal „Za udział w walkach o Berlin”

Życiorys

edytuj

Fiodor Pietrowicz Połynin urodził się 20 października 1906 roku we wsi Sucha Odnoga (ros. Сухой Отрог), położonej w rejonie bałakowskim (obwód saratowski). Pochodził z wielodzietnej rodziny chłopskiej. Był jednym z 11 rodzeństwa. W 1907 wraz z rodziną przeniósł się na Syberię, do wsi Samarka w rejonie buchtarmińskim, w obwodzie semipałatyńskim, gdzie ojciec zagospodarował leżące odłogiem ziemie, tworząc średniej wielkości gospodarstwo. Mając 8 lat rozpoczął pracę w gospodarstwie ojca. Po jego śmierci wyjechał do Kujbyszewa i w sierpniu 1924 roku rozpoczął pracę w Związku Spółdzielczości Wiejskiej – jako stróż i tragarz, a od kwietnia roku 1927 – jako robotnik niewykwalifikowany w wytwórni wędlin. Jednocześnie w latach 1925–1928 uczęszczał do wieczorowej szkoły średniej dla dorosłych w Kujbyszewie

6 października 1928 został wcielony do Armii Czerwonej, z przydziałem do pułkowej szkoły piechoty 101 pułku strzelców w Wyzraniu. W grudniu 1928 roku po wyrażeniu zgody, przeniesiony do lotnictwa. W roku 1929 ukończył Wojskową Szkołę Pilotów i Techników Lotniczych w Wolsku, a w 1931 Orenburską Szkołę Lotników i Nawigatorów Lotniczych. W 1935 ukończył kursy doskonalenia kadry kierowniczej przy Wojskowej Akademii Lotniczej. W 1955 ukończył Wojskową Akademię Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR.

Od stycznia 1936 pełnił funkcję dowódcy 23 Brygady Lotniczej. Od listopada 1937 do kwietnia 1938 jako ochotnik walczył w Chinach z najeźdźcami japońskimi. W czerwcu 1938 awansował do stopnia starszego inspektora techniki pilotowania Sił Powietrznych Armii Czerwonej. 14 listopada 1938 otrzymał tytuł Bohaterem Związku Radzieckiego.

Od października 1939 był zastępcą dowódcy Sił Powietrznych Kijowskiego Specjalnego Okręgu Wojskowego. Jako dowódca sił powietrznych 13 Armii uczestniczył w wojnie radziecko-fińskiej 1939-40. Od sierpnia 1940 pełnił funkcję dowódcy 13 Dywizji Lotnictwa Bombowego, od sierpnia 1941 dowódca Sił Powietrznych Frontu Briańskiego, od maja 1942 zastępca dowódcy 2 Armii Lotniczej, a od września 1942 zastępca dowódcy 6 Armii Lotniczej na Frontach: Briańskim i Północno-Zachodnim. W latach 1943–44 był dowódcą 6 Armii Lotniczej na Frontach: Północno-Zachodnim, 2 Białoruskim i 1 Białoruskim.

Uczestniczył w bitwie pod Moskwą, w walkach w rejonie Diemiańska, w wyzwoleniu prawobrzeżnej Ukrainy, w operacjach białoruskiej i lubelsko-brzeskiej oraz w bitwach o Poznań i Berlin.

Od 1 listopada 1944 do 21 marca 1947 był dowódcą Lotnictwa WP.

5 maja 1947 powrócił do ZSRR. Od 25 czerwca 1947 był dowódcą 13 Armii Lotniczej, od 10 stycznia 1949 – 76 Armii Lotniczej w Leningradzie, od 26 maja 1950 do 21 stycznia 1954 dowódcą 30 Armii Lotniczej w Rydze, następnie słuchaczem Wyższej Akademii Wojskowej im. Klimienta Woroszyłowa. Po ukończeniu akademii, od 1 lutego 1956 dowodził 57 Armią Lotniczą we Lwowie. Od sierpnia 1959 do maja 1971 był szefem Tyłów Sił Powietrznych ZSRR. Od 1971 w rezerwie.

Podczas wojny został kontuzjowany, trzykrotnie palił się w powietrzu, dwa razy był zestrzelony. Latał na 39 typach samolotów. Wykonał ponad 500 lotów bojowych. W powietrzu spędził ponad 6000 godzin.

Napisał wspomnienia zatytułowane: Bojewyje marszruty.

Miał żonę – Jelenę Samojłowną Majsmok, dwie córki: Irinę (1934) i Tatianę (1941), oraz syna Piotra (1949).

Awanse

edytuj

Ordery i odznaczenia

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej z 11 maja 1945 za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą. Odznaczenia Generałów Wojska Polskiego przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej. „Polska Zbrojna”, s. 1, 12 maja 1945.  Por. Kazimierz Konieczny, Henryk Wiewióra: Karol Świerczewski Walter. Zbiory Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, 1971, s. 263.
  2. 1 października 1946 „za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z najeźdźcą niemieckim oraz za gorliwą pracę i sumienne wypełnianie obowiązków służbowych” M.P. z 1947 r. nr 24, poz. 112

Bibliografia

edytuj
  • S. Czmur, W. Wójcik – Dowódcy Lotnictwa Polskiego, Wyd. Redakcja PWLiOP, Poznań 1998
  • Bolesław Potyrała, Władysław Szlufik, Who is who? Trzygwiazdkowi generałowie i admirałowie radzieckich sił zbrojnych z lat 1940–1991, Częstochowa: WSP, 2001, ISBN 83-7098-662-5, OCLC 831020923.
  • M. Szczurowski – Dowódcy WP na Froncie Wschodnim 1943–45, Pruszków 1996
  • Mała encyklopedia wojskowa, t. II, Warszawa 1970
  • Wojskowy Przegląd Historyczny, nr 1/1982, s. 311–312
  • (ros.) Radziecka Encyklopedia Wojskowa, t. VI, s. 437, Moskwa
  • (ros.) Wielka Wojna Ojczyźniana 1941–45. Encyklopedia, s. 573, Moskwa 1985
  • (ros.) Wojskowy słownik encyklopedyczny, s. 573, Moskwa 1986

Linki zewnętrzne

edytuj