Fizyka ciała stałego

dział fizyki materii skondensowanej

Fizyka ciała stałego – dział fizyki zajmujący się ciałami stałymi[1], tj. takimi które w danych warunkach zachowują swój kształt makroskopowy. Fizyka ciała stałego jest częścią fizyki materii skondensowanej.

Wymiana atomów w ciele stałym w wyniku dyfuzji
Model upakowania atomów w krystalicznym ciele stałym
Obraz SEM przykładowego ciała stałego – szczawianu wapnia (kamień nerkowy)
Bizmut krystaliczny opalizujący w wyniku utlenienia warstwy powierzchniowej
Aparatura, za pomocą której Wiedemann i Franz ustalili zależność LT = K/σ

Z mikroskopowego punktu widzenia, atomy i cząsteczki w ciele stałym zachowują swoje położenie względem innych atomów, wykonując tylko pewne drgania wokół swoich średnich położeń. Atomy te mogą być ułożone w przestrzeni zgodnie z pewnymi regułami symetrii - mówimy wtedy o kryształach. Obok kryształów klasycznych, w których cała struktura atomowa da się przedstawić w postaci pewnego powtarzającego się w przestrzeni wzoru, możliwe są również tzw. kwazikryształy, w których atomy tworzą nieperiodyczną sieć o symetrii np. pięciokątnej, oraz ciała amorficzne, czyli bezpostaciowe, w których nie ma dalekozasięgowego uporządkowania.

Laboratoria fizyków ciała stałego są z reguły nastawione na badanie określonych własności ciał, co odpowiada określonym specjalizacjom. Można tu wymienić własności magnetyczne, przewodnictwo elektryczne, własności mechaniczne i optyczne, które są opisywane przez odpowiednie stałe materiałowe. Takimi stałymi są podatność magnetyczna, temperatury krytyczne charakteryzujące różnego rodzaju przemiany fazowe, moduł Younga, przenikalność elektryczna itp. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się badania własności, wynikających ze szczegółów struktury o rozmiarach nanometra, tj. 10−9 metra, tzw. nanotechnologia.

Główne zagadnienia edytuj

Przypisy edytuj

  1. Fizyka ciała stałego, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-30].

Bibliografia edytuj