Fizyka cząstek elementarnych

Fizyka cząstek elementarnych, fizyka wielkich energii[1], fizyka wysokich energii – dział fizyki, którego celem jest badanie cząstek elementarnych (subatomowych) oraz zachodzących między nimi oddziaływań.

Fizycy odkryli kilkaset cząstek elementarnych. Dzielą się one na kilka grup, w zależności od:

foton | (bozon)
leptony | (fermiony) e, μ, τ, νe, νμ, ντ
hadrony | mezony | (bozon) p, K, ω, ρ
bariony | (fermion) p, n (nukleony) Λ, Σ, Ξ (hiperony)

Cząstki elementarne dzielą się na cząstki „prawdziwie” elementarne (fundamentalne), uważane za niepodzielne i dlatego uznawane za podstawowe składniki materii, oraz hadrony (mezony i bariony, na przykład proton i neutron), które są cząstkami złożonymi, zbudowanymi z 2 (dokładnie z kwarku i antykwarku) lub 3 kwarków. Trwałymi cząstkami są protony, elektrony, neutrina i fotony.

Cząstki elementarne nie oddziałujące silnie, a jedynie słabo lub elektromagnetycznie, i będące fermionami nazywamy leptonami (np. elektron, mion, taon, neutrina).

Cząstkami elementarnymi są również bozony pośredniczące w oddziaływaniach: fotony (elektrodynamika kwantowa), bozony W, bozony Z (oddziaływania słabe), czy gluony (oddziaływanie silne).

Pojęcie „cząstki elementarne” jest uwarunkowane historycznie. Zostało wprowadzone na początku XX wieku jako określenie podstawowych cząstek, które nie są już podzielne. Do cząstek elementarnych zaliczano wówczas: proton, neutron, elektron i foton. Obecnie za niepodzielne (bez struktury wewnętrznej) uważa się kwarki, leptony i bozony przenoszące oddziaływania.

Typ
fermionu
Nazwa Symbol Ładunek
elektryczny
Izospin Ładunek silny
(kolor)
Masa
lepton elektron e -1 -1/2 0 0,511 MeV/c²
mion μ -1 -1/2 0 105,6 MeV/c²
taon τ -1 -1/2 0 1,784 GeV/c²
neutrino elektronowe νe 0 +1/2 0 < 50 eV/c²
neutrino mionowe νμ 0 +1/2 0 < 0,5 MeV/c²
neutrino taonowe ντ 0 +1/2 0 < 70 MeV/c²
kwark górny u +2/3 +1/2 R/G/B ~5 MeV/c²
powabny c +2/3 +1/2 R/G/B ~1,5 GeV/c²
prawdziwy t +2/3 +1/2 R/G/B >30 GeV/c²
dolny d -1/3 -1/2 R/G/B ~10 MeV/c²
dziwny s -1/3 -1/2 R/G/B ~100 MeV/c²
piękny b -1/3 -1/2 R/G/B ~4,7 GeV/c²

Choć później znaleziono wiele innych cząstek i stwierdzono, że wiele z nich składa się ze znacznie prostszych, pozostawiono to określenie dla wszystkich cząstek subatomowych.

Bozon pośredniczący Masa·c² Spin Ładunek Oddziaływanie
foton 0 1 0 elektromagnetyczne
Z0 ~ 91 GeV 1 0 słabe
W+ ~ 80 GeV 1 1
W ~ 80 GeV 1 -1
gluon 0 1 0 silne
(grawiton 0 2 0 grawitacyjne

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Fizyka wielkich energii, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-22].

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj