Fizyka poza modelem standardowym

Fizyka poza modelem standardowym – aspekty fizyki teoretycznej, próbujące wyjaśnić niedoskonałości modelu standardowego, takie jak: problem hierarchii, naruszenie parzystości ładunku, oscylacje neutrin, asymetrię materii i antymaterii oraz naturę ciemnej materii i ciemnej energii[1]. Dodatkową trudność sprawia niespójność kwantowej teorii pola (będąca podstawą modelu standardowego) z ogólną teorią względności w punktach, w których jedna lub obie teorie załamują się przy określonych warunkach (np. w osobliwościach czasoprzestrzeni takich jak Wielki Wybuch czy horyzont zdarzeń czarnej dziury). Ich pogodzeniu ma służyć poszukiwana grawitacja kwantowa.

Fizyka poza modelem standardowym
CMS Higgs-event.jpg
Symulowany obraz z detektora CMS przedstawiający Bozon Higgsa uzyskany przez kolizję protonów rozpadających się na dżety hadronów i elektrony
Model standardowy

Teorie wykraczające poza model standardowy obejmują m.in.:

Jako że celem tych teorii jest wyjaśnienie całokształtu zjawisk fizycznych, to odpowiedź na pytanie, która z nich jest najlepszą "kandydatką" na teorię wszystkiego może zostać udzielona jedynie eksperymentalnie, co jest najbardziej aktywnym obszarem badań fizyki zarówno teoretycznej jak i doświadczalnej.

PrzypisyEdytuj

  1. John Womersley. Beyond the Standard Model. „Symmetry Magazine”. 2 (01), s. 23-25, 2005-02. Fermilab/SLAC (ang.).