Fizylierzy (okres napoleoński)

Fizylierzypiechurzy uzbrojeni w karabiny skałkowe oraz krótkie pałasze.

W wojsku Księstwa Warszawskiego nazywano tak lżej uzbrojone kompanie w pułkach piechoty.

Ubiór fizylierów stanowiły kurtki granatowe, takiegoż koloru spodnie na zimę, a białe płócienne czechczery latem. Nosili czapki rogate z czarnego filcu ozdobione białym orłem, a poniżej blachą żółtą z numerem pułku. Podoficerowie oprócz karabinów byli uzbrojeni w pałasze.

Pododdziały fizylierów były kompaniami centralnymi pułków piechoty.

Bibliografia edytuj