Flaga Etiopii

Flaga Etiopii powstała poprzez połączenie trzech tradycyjnych kolorów: zielonego, żółtego i czerwonego. Ma ponad tysiącletnią tradycję.

Flaga Etiopii
Flaga Etiopii (od 2009 roku)
Flaga Etiopii (od 2009 roku)
Informacje
W użyciu Flaga narodowa
Proporcje 1:2
Wprowadzona 31 października 1996
16 maja 2009
Flaga cesarska 1897-1974 z Lwem Judy
Flaga Etiopii 1975-1987 i 1991-1996
Flaga LDR Etiopii 1987-1991

Przez długi okres Etiopia była jedynym niepodległym krajem Afryki, w związku z tym, narodowe barwy tego kraju stały się barwami afrykańskimi. Utożsamiono je z ruchem panafrykanizmu, walki z kolonializmem o wolność Afryki. Barwy te chętnie były przyjmowane po II wojnie światowej przez wiele nowo powstałych państw i do dziś odnaleźć je można w narodowych flagach wielu krajów afrykańskich, m.in. Beninu, Burkina Faso, Ghany, Gwinei, Gwinei Bissau, Kamerunu, Konga, Mali, Senegalu, Togo, czy na starej, obowiązującej do 2001 roku fladze Rwandy.

Obecny wzór flagi, z żółtą gwiazdą wpisaną w błękitne koło, został zaakceptowany 6 lutego 1996 r. i zastąpił dotychczasową flagę bez gwiazdy.

Znaczenie poszczególnych kolorów jest rozmaicie wyjaśniane. Symbolika państwowa jest następująca:

 • kolor zielony symbolizuje żyzność etiopskiej ziemi
 • kolor żółty symbolizuje miłość do ojczyzny
 • kolor czerwony symbolizuje siłę oraz krew przelaną w walce z najeźdźcami

Kolory reprezentują jednocześnie najważniejsze części kraju:

 • kolor zielony reprezentuje prowincję Szeua
 • kolor żółty prowincję Amhara
 • kolor czerwony prowincję Tigraj

Istnieją jeszcze inne wyjaśnienia znaczenia poszczególnych kolorów na fladze etiopskiej, jedno z nich związane jest z wyznawanym w kraju chrześcijaństwem. A zatem:

 • kolor zielony symbolizuje Ducha Świętego
 • kolor żółty symbolizuje Boga Ojca
 • kolor czerwony symbolizuje Syna Bożego

Kolory reprezentują jednocześnie główne cnoty chrześcijańskie:

 • zielony – nadzieję
 • żółty – miłość bliźniego
 • czerwony – wiarę

Proporcje wielkości poziomych pasów wynoszą 1:3.

Znajdująca się pośrodku flagi pięcioramienna gwiazda symbolizuje równość wszystkich zamieszkujących Etiopię grup etnicznych, płci i wyznań. Promienie, którymi emanuje gwiazda, symbolizują świetlistą przyszłość Etiopii, zaś błękitne tło reprezentuje pokój i demokrację.