Flaga Zgierza – jeden z symboli miasta Zgierza w postaci flagi[1].

Flaga Zgierza
Flaga Zgierza
Informacje
Wprowadzona

25 lutego 2021

Warianty
Dawna wersja flagi
Dawna wersja flagi

Blazon Edytuj

Flagę stanowi płat czerwony, w którego części środkowej umieszczone centralnie godło miasta.

Opis Edytuj

Flagą miasta Zgierza ustalony został w postaci flagi heraldycznej, stanowiącej przełożenie wzoru herbowego na weksylium miejskie. Na płacie położony został centralnie wizerunek godła miasta, a płatowi przyporządkowana została czerwona barwa pola tarczy herbowej.

Ustanowienie Edytuj

Flaga została ustanowiona przez Radę Miasta Zgierza 25 lutego 2021 roku[1].

Informacje Edytuj

Dotychczasowy wzór flagi został w 2002 roku negatywnie oceniony przez ekspertów Komisji Heraldycznej[2]. Wskazano, że użytkowany przez miasto wzór flagi nie spełnia wymagań natury weksylologicznej, wymaganych od symboli samorządowych. Nowe symbole gminy zostały opracowane w zgodzie z zasadami heraldyki i weksylologii oraz sztuki współczesnego projektowania graficznego. Ich wzory uzyskały w lutym 2021 roku pozytywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji[3] na podstawie uchwały Komisji Heraldycznej[4].

Nowy wzór flagi wykonany został przez Aleksandra Bąka[5], specjalistę projektowania grafiki użytkowej oraz heraldyki samorządowej. Wizerunek heraldyczny stanowi nawiązanie do historycznego wizerunku widniejącego na odciskach pieczęci miejskiej z roku 1791 oraz 1797. Merytoryczną podstawę opracowania heraldyczno-weksylologicznego stanowiła monografia autorstwa dr Marka Adamczewskiego[6].

Przypisy Edytuj

  1. a b Uchwała XXXII/391/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie: zmiany Statutu Miasta Zgierza.
  2. Załącznik do uchwały Komisji Heraldycznej nr 18-381/O/2002
  3. Opinia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2021 r.
  4. Uchwała Komisji Heraldycznej z dnia 22 stycznia 2020 r.
  5. Aleksander Bąk, Symbole Miasta Zgierza, Poznań 2019
  6. Marek Adamczewski, Pieczęcie i herby miejskie Zgierza (XVI wiek – 1945 rok), Zgierz 2010