Flaga powiatu szamotulskiego

Flagą powiatu szamotulskiego – prostokątny, poziomy płat materii o proporcji wysokości (szerokości) do długości jak 5:8. Płat składa się z trzech poziomych, jednakowej wysokości (szerokości), pasów ułożonych jeden pod drugim w następującej kolejności:

  1. pas pierwszy (górny) o barwie żółtej,
  2. pas drugi (środkowy) o barwie białej,
  3. pas trzeci (dolny) o barwie czerwonej.
Flaga powiatu szamotulskiego
Flaga powiatu szamotulskiego
Informacje
Proporcje 5:8
Opis flagi Trzy poziome pasy; od góry: żółty, biały, czerwony.
Flaga urzędowa powiatu szamotulskiego

Flagą urzędową powiatu szamotulskiego jest:

flaga, która proporcjami, konstrukcją i układem barw jest identyczna z flagą terytorialną Powiatu Szamotulskiego, a różni się od niej umieszczeniem na jej płacie herbu powiatu.
Tarcza herbu o wysokości równej połowie wysokości (szerokości) flagi jest położona na pasie białym w ten sposób, że swą górną częścią pokrywa częściowo pas górny (żółty), a dolną pas dolny (czerwony), zachodząc na owe pasy po ćwierć ich szerokości. Prawa krawędź tarczy jest odległa od prawej krawędzi flagi o połowę szerokości tarczy.

Barwami powiatu szamotulskiego są barwy kolejno:

  1. żółta - o składowych C=0, M=0, Y=80, K=0 (R=255, G=247, B=61)
  2. biała - o składowych C=0, M=0, Y=0, K=0 (R=255, G=255, B=255)
  3. czerwona - o składowych C=0, M=90, Y=90, K=0 (R=222, G=65, B=46).

Źródło: Uchwała Nr XVI/72/04 Rady Powiatu Szamotulskiego