Flagi powiatów w województwie warmińsko-mazurskim

Flagi powiatów w województwie warmińsko-mazurskim – lista symboli powiatowych w postaci flagi, obowiązujących w województwie warmińsko-mazurskim.

Flaga województwa warmińsko-mazurskiego

Zgodnie z definicją, flaga to płat tkaniny określonego kształtu, barwy i znaczenia, przymocowywany do drzewca lub masztu[1]. Może on również zawierać herb lub godło danej jednostki administracyjnej. W Polsce jednostki terytorialne (rady gmin, miast i powiatów) mogą ustanawiać flagi zgodnie z „Ustawą z dnia 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach”[2]. W pierwotnej wersji pozwalała ona jednostkom terytorialnym jedynie na ustanawianie herbów[3]. Dopiero „Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa” oficjalnie potwierdziła prawo województw, powiatów i gmin do ustanawiania tego symbolu jednostki terytorialnej. Z tej zmiany skorzystały powiaty, przywrócone w 1999[4].

W 2024 w województwie warmińsko-mazurskim swoją flagę posiadało 17 z 19 powiatów (flagi nie posiadały powiaty: nowomiejski oraz olsztyński) oraz 2 miasta na prawach powiatu. Symbol ten, od 2002, ma ustanowione samo województwo[5].

Lista obowiązujących flag powiatowych edytuj

Miasta na prawach powiatu edytuj

Powiat Wzór Opis
Miasto Elbląg   Flaga miasta nawiązuje do banneru z czasów hanzeatyckich. Jest to prostokątny płat tkaniny, podzielony na dwa równe poziome pasy: biały i czerwony. Z lewej strony umieszczono dwa krzyże maltańskie: górny czerwony i dolny biały[6].
Osobny artykuł: Flaga Elbląga.
Miasto Olsztyn   Flaga miasta, autorstwa Jacka Skorupskiego, została ustanowiona w 2003. Jest to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8 koloru błękitnego, w którego lewej części umieszczono złotą muszlę (symbol św. Jakuba), a pod nią białą linię falistą, nawiązującą do Łyny[7][8].
Osobny artykuł: Flaga Olsztyna.

Powiaty edytuj

Powiat Wzór Opis
Powiat bartoszycki   Flaga powiatu została ustanowiona uchwałą nr V/37/2003 z 25 kwietnia 2003. Jest to płat tkaniny o proporcjach 1:2 w formie chorągwi koloru czerwonego, otoczony biało-czerwoną obwódką. Z lewej strony płata umieszczono topór z herbu powiatu[9].
Powiat braniewski   Flaga powiatu została ustanowiona uchwałą nr XXVIII/218/2001 z 29 czerwca 2001. Jest to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, podzielony na trzy równe poziome pasy: błękitny, żółty i zielony. Z lewej strony płata umieszczono czarny klin[10][11].
Powiat działdowski   Flaga powiatu została ustanowiona uchwałą nr XXXV/219/02 z 26 czerwca 2002. Jest to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, podzielony na dwa równe poziome pasy: błękitny i czerwony. W lewym górnym rogu płata na białym polu umieszczono czerwonego lwa z herbu powiatu, zwróconego w przeciwną stronę niż na herbie[12].
Powiat elbląski   Flaga powiatu została ustanowiona uchwałą nr VIII/72/03 z 26 września 2003. Jest to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8 koloru czerwonego, w którego centralnej części umieszczono godło z herbu powiatu[13].
Powiat ełcki   Flaga powiatu została ustanowiona uchwałą nr XXX.306.2013 z 28 marca 2013. Jest to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, podzielony na dwie części w stosunku 2:3: lewą błękitną, z godłem z herbu powiatu oraz prawą białą, z trzema ukośnymi pasami[14].
Powiat giżycki   Flaga powiatu została ustanowiona uchwałą nr XXVIII/228/2001 z 26 czerwca 2001. Jest to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, podzielony w krzyż na cztery błękitne i białe części (kanton jest błękitny). W jego centralnej części umieszczono na zielonej tarczy żółtą głowę jelenia, pochodzącą z herbu powiatu[15][16].
Powiat gołdapski   Flaga powiatu została ustanowiona uchwałą nr VIII/50/2007 z 28 czerwca 2007. Jest to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, podzielony na siedem równych poziomych pasów: cztery żółte i trzy czarne. W jego centralnej części umieszczono herb powiatu[17].
Powiat iławski   Flaga powiatu została ustanowiona uchwałą nr XXXVII/308/2002 z 19 czerwca 2002. Jest to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8 koloru błękitnego, w którego centralnej części umieszczono godło z herbu powiatu[18].
Powiat kętrzyński   Flaga powiatu to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, podzielony na pięć równych poziomych pasów: dwa błękitne, dwa białe i zielony. W jego centralnej części może znajdować się herb powiatu[19][20].
Powiat lidzbarski   Flaga powiatu została ustanowiona uchwałą nr 113/XV/2000 z 23 marca 2000. Jest to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, podzielony na trzy pionowe pasy: błękitny, żółty i czerwony w stosunku 1:3:1. W jego centralnej części umieszczono herb powiatu[21].
Powiat mrągowski   Flaga powiatu została ustanowiona uchwałą nr 182/XXVI/2000 z 24 listopada 2000. Jest to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, podzielony na trzy pionowe pasy: dwa błękitne i szerszy biały. W jego centralnej części umieszczono herb powiatu[22][23].
Powiat nidzicki   Flaga powiatu została ustanowiona uchwałą nr XIV/81/08 z 30 stycznia 2008. Jest to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8 koloru białego, w którego centralnej części umieszczono godło z herbu powiatu (falista linia przedłużona do skrajów płata)[24][25].
Powiat olecki   Flaga powiatu, autorstwa Roberta Szydlika, została ustanowiona uchwałą nr XXXII/214/2013 z 30 sierpnia 2013. Jest to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, podzielony na trzy poziome pasy: dwa zielone i biały w stosunku 2:1:2. W jego centralnej części umieszczono herb powiatu[26].
Powiat ostródzki   Flaga powiatu została ustanowiona uchwałą nr XIX/128/2000 z 27 czerwca 2000. Jest to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, podzielony na trzy pionowe pasy: dwa czerwone i biały w stosunku 1:2:1. W jego centralnej części umieszczono pąk róży – symbol Związku Pruskiego[27][28].
Powiat piski   Flaga powiatu została ustanowiona uchwałą nr XXXII/161/2001 z 28 czerwca 2001. Jest to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, podzielony na dwanaście zielonych i złotych pól rozchodzących się promieniście od środka płata (nawiązuje to do promieni słońca rozchodzących się w lasach). W jego centralnej części umieszczono herb powiatu[29].
Powiat szczycieński   Flaga powiatu została ustanowiona uchwałą nr XXVIII/189/02 z 8 października 2002. Jest to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, podzielony na trzy poziome pasy: niebieski, biały i czerwony w stosunku 2:1:1. Na górnym pasie umieszczono herb powiatu[30][31].
Powiat węgorzewski   Flaga powiatu, autorstwa Łukasza Aleksandrowicza, została ustanowiona uchwałą nr LI/231/2018 z 4 października 2018. Jest to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8, podzielony na dwie części w stosunku 3:2, na których umieszczono symbole z herbu powiatu[32][33].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. flaga – Słownik języka polskiego PWN [online], sjp.pwn.pl [dostęp 2021-04-05] (pol.).
 2. Dz.U. z 2016 r. poz. 38
 3. Dz.U. z 1978 r. nr 31, poz. 130
 4. Dz.U. z 1998 r. nr 162, poz. 1126
 5. Znaki i symbole regionu
 6. Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Elblągu [online], um-elblag.samorzady.pl [dostęp 2022-06-27].
 7. Serwis Urzędu Miasta Olsztyna: Flaga [online], olsztyn.eu [dostęp 2022-06-28].
 8. Zapomniana flaga Olsztyna? [online], www.olsztyn.com.pl [dostęp 2022-06-28] (pol.).
 9. Przyjęcie projektu herbu i flagi powiatu bartoszyckiego
 10. Barwy i symbole Powiatu [online], Powiat Braniewski [dostęp 2022-07-26] (pol.).
 11. Uchwała nr XXVIII/218/2001 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 czerwca 2001 - BIP w JST - Powiat Braniewski [online], bip185.lo.pl [dostęp 2022-07-26].
 12. 17 lat temu ustanowiono aktualny herb i flagę Powiatu Działdowskiego [online], Powiat Działdowski, 26 czerwca 2019 [dostęp 2022-07-26] (pol.).
 13. Nr VIII/72/03 - Nr VIII/72/03 - Starostwo Powiatowe w Elblągu [online], bip.powiat.elblag.pl [dostęp 2022-07-26].
 14. Uchwała Nr XXX.306.2013 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Ełckiego oraz ustalenia zasad ich używania (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. Nr BRAK, poz. 1709)
 15. Opis flagi i herbu Powiatu Giżyckiego - POWIAT - Starostwo Powiatowe w Giżycku [online], bip.powiatgizycki.pl [dostęp 2022-07-26].
 16. Uchwała nr XXVIII/228/2001 Rady Powiatu... - Uchwały Rady Powiatu - rok 2001 - Starostwo Powiatowe w Giżycku [online], bip.powiatgizycki.pl [dostęp 2022-07-26].
 17. w sprawie określenia zasad używania herbu, flagi i pieczęci Powiatu Gołdapskiego [online], bip.powiatgoldap.pl [dostęp 2022-07-26].
 18. Herb i flaga powiatu - Starostwo Powiatowe w Iławie [online], bip.powiat-ilawski.pl [dostęp 2022-07-26].
 19. Herb i Flaga Powiatu – Starostwo Powiatowe w Kętrzynie [online] [dostęp 2022-07-26] (pol.).
 20. Statut Powiatu Kętrzyńskiego - Starostwo Powiatowe w Kętrzynie [online], bip.starostwo.ketrzyn.pl [dostęp 2022-07-26].
 21. Uchwała w sprawie ustanowienia herbu i flagi powiatu
 22. Widzialni CMS, Uchwała nr 182/XXVI/2000 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24.11.2000 r. - Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie [online], bip.powiat.mragowo.pl [dostęp 2022-07-26] (pol.).
 23. Widzialni CMS, Statut Powiatu - Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie [online], bip.powiat.mragowo.pl [dostęp 2022-07-26] (pol.).
 24. Herb i flaga Powiatu - Starostwo Powiatowe w Nidzicy [online], bip.powiatnidzicki.pl [dostęp 2022-07-26].
 25. w sprawie ustanowienia flagi Powiatu... - Akty prawne - Starostwo Powiatowe w Nidzicy [online], bip.powiatnidzicki.pl [dostęp 2022-07-26].
 26. Symbole Powiatu - Portal - Starostwo Powiatowe w Olecku aktualności, historia, turystyka, oświata, kultura, gospodarka, Olecko Margrabowa Treuburg Mazury [online], www.powiat.olecko.pl [dostęp 2022-07-26].
 27. Herb i flaga - Powiat Ostródzki [online], www.powiat.ostroda.pl [dostęp 2022-07-26].
 28. W sprawie herbu i flagi Powiatu Ostródzkiego [online], bip.powiat.ostroda.pl [dostęp 2022-07-26].
 29. OBWIESZCZENIE NR 1/2020 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r. - Biuletyn Informacji Publicznej [online], bip.powiat.pisz.pl [dostęp 2022-07-26].
 30. Statut Powiatu - Starostwo Powiatowe w Szczytnie [online], bip.powiatszczycienski.pl [dostęp 2022-07-26].
 31. Uchwała Nr XXVIII/189/02 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 8 października 2002 r., [w:] BIP [online], powiatszczycienski.pl [dostęp 2014-12-08].
 32. Uchwała Nr LI/231/2018 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi powiatu węgorzewskiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. Nr BRAK, poz. 4871)
 33. Powiat węgorzewski ma swój herb w sali sesyjnej sejmiku [online], www.portalsamorzadowy.pl [dostęp 2022-07-26] (pol.).