Flora roślin naczyniowych Polski

(Przekierowano z Flora Polski)

Lista obejmuje gatunki rodzime i obce zadomowione (metafity). Status we florze polskiej przyjęty został według adnotowanego wykazu gatunków roślin naczyniowych Polski[1] oraz zestawienia gatunków obcych[2]. Nie zostały uwzględnione gatunki o problematycznym statusie (niepewnej obecności) we florze Polski, przejściowo tylko dziczejące lub zawlekane oraz spotykane tylko w uprawie[1].

Wykaz taksonów ułożony jest systematycznie na poziomie rzędów – kolejne taksony tej rangi podane są w kolejności zgodnie z ujęciem Angiosperm Phylogeny Website (APWeb)[3]. Klasyfikacja systematyczna zgodnie z APWeb jest aktualizowaną wersją systemu APG IV (2016)[4]. Układ rodzin i należących do nich gatunków jest już jednak alfabetyczny.

Obowiązujące nazewnictwo naukowe przyjęto za aktualizowaną bazą taksonomiczną publikowaną przez Kew Gardens – Plants of the World Online[5]. W przypadku użycia odmiennej nazwy (synonimu) w adnotowanym wykazie gatunków roślin naczyniowych Polski, nazwa taka podana została na drugiej pozycji po znaku „≡”. Odmienne ujęcia taksonomiczne w obrębie niektórych rodzin według baz taksonomicznych The Euro+Med PlantBase[6] i WFO The World Flora Online[7] dodane zostało w formie komentarza pod nazwą rodziny.

Nazwy zwyczajowe przyjęte zostały za adnotowanym wykazem gatunków roślin naczyniowych Polski[1]. Rzadkie różnice dotyczą sytuacji, gdy jedna z nazw wskazanych jako poboczna odpowiada współczesnemu ujęciu systematycznemu zgodnie z Plants of the World Online, ewentualnie wykorzystano nazwy podane przez innych autorów, jeśli odpowiadają one klasyfikacji taksonomicznej[8][9]. Ze względu na niedostatek źródeł dla nazewnictwa zwyczajowego w języku polskim uwzględniających zmiany, które zaszły w taksonomii roślin w kilku minionych dekadach (adnotowany wykaz gatunków flory polskiej w niewielkim zakresie został pod tym względem zaktualizowany między 1995 i 2020 rokiem), w wielu miejscach nazwy zwyczajowe nie odpowiadają klasyfikacji (przynależności gatunków do rodzajów) i randze taksonomicznej – z braku alternatyw dwuczłonowe nazwy gatunkowe stosowane są dla podgatunków lub dwie, czy trzy nazwy gatunkowe odnoszą się do jednego współcześnie szerzej ujmowanego gatunku.

Lista obejmuje taksony w randze gatunku. Podgatunki zostały podane, gdy w jednym z podstawowych źródeł (tj. w adnotowanym wykazie gatunków[1] lub Plants of the World Online[5]) dany takson ujmowany był w randze gatunku. Nie ujęto na liście taksonów z rodzajów obejmujących wiele mikrogatunków odsyłając do artykułów o tych rodzajach i docelowo tam zawartych informacji o gatunkach występujących w Polsce. Dotyczy to rodzajów: przywrotnik Alchemilla, jeżyna Rubus, mniszek Taraxacum, jastrzębiec Hieracium i kosmaczek Pilosella.

Lycopodiopsida widłaki edytuj

Isoetales poryblinowce edytuj

Isoetaceae poryblinowate edytuj

Lycopodiales widłakowce edytuj

Lycopodiaceae widłakowate edytuj

Poniższe ujęcie systematyczne jest także zgodne z monografią „Lykopodiofity Polski”[10]. W ujęciu The Euro+Med PlantBase[6] oraz WFO The World Flora Online[7] poniższe gatunki grupowane są w trzy rodzaje: Huperzia, Lycopodiella i Lycopodium (ten ostatni obejmuje także Diphasiastrum i Spinulum).

Selaginellales widliczkowce edytuj

Selaginellaceae widliczkowate edytuj

Polypodiopsida paprocie edytuj

Equisetales skrzypowce edytuj

Equisetaceae skrzypowate edytuj

Ophioglossales nasięźrzałowce edytuj

Ophioglossaceae nasięźrzałowate edytuj

Osmundales długoszowce edytuj

Osmundaceae długoszowate edytuj

Salviniales salwiniowce edytuj

Marsileaceae marsyliowate edytuj

Salviniaceae salwiniowate edytuj

Polypodiales paprotkowce edytuj

Aspleniaceae zanokcicowate edytuj

Athyriaceae wietlicowate edytuj

Blechnaceae podrzeniowate edytuj

Cystopteridaceae paprotnicowate edytuj

Dennstaedtiaceae denstediowate edytuj

Dryopteridaceae nerecznicowate edytuj

Onocleaceae onokleowate edytuj

Polypodiaceae paprotkowate edytuj

Pteridaceae orliczkowate edytuj

Thelypteridaceae zachylnikowate edytuj

 • Phegopteris connectilis (Michx.) Wattzachyłka oszczepowata
 • Thelypteris limbosperma (Bellardi ex All.) H.P. Fuchs.Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holubzaproć górska, zachylnik górski
 • Thelypteris palustris (Salisb.) Schottzachylnik błotny

Woodsiaceae rozrzutkowate edytuj

Pinopsida nagonasienne edytuj

Pinales sosnowce edytuj

Pinaceae sosnowate edytuj

Cupressales cyprysowce edytuj

Cupressaceae cyprysowate edytuj

Taxaceae cisowate edytuj

Magnoliopsida okrytonasienne edytuj

Nympheales grzybieniowce edytuj

Nymphaeaceae grzybieniowate edytuj

Piperales pieprzowce edytuj

Aristolochiaceae kokornakowate edytuj

Ceratophyllales rogatkowce edytuj

Ceratophyllaceae rogatkowate edytuj

Acorales tatarakowce edytuj

Acoraceae tatarakowate edytuj

Alismatales żabieńcowce edytuj

Alismataceae żabieńcowate edytuj

Araceae obrazkowate edytuj

Butomaceae łączniowate edytuj

Hydrocharitaceae żabiściekowate edytuj

Juncaginaceae świbkowate edytuj

Potamogetonaceae rdestnicowate edytuj

Ruppiaceae rupiowate edytuj

Scheuchzeriaceae bagnicowate edytuj

Tofieldiaceae kosatkowate edytuj

Zosteraceae zosterowate edytuj

Liliales liliowce edytuj

Colchicaceae zimowitowate edytuj

Melanthiaceae melantkowate edytuj

Liliaceae liliowate edytuj

Asparagales szparagowce edytuj

Amaryllidaceae amarylkowate edytuj

Asparagaceae szparagowate edytuj

Iridaceae kosaćcowate edytuj

Orchidaceae storczykowate edytuj

Różnice w ujęciu systematycznym WFO The World Flora Online niżej wymienionych gatunków obejmują uznanie Dactylorhiza ruthei za synonim D. kerneri subsp. kerneri[7]. Według The Euro+Med PlantBase Dactylorhiza fuchsii ma akceptowaną rangę gatunku, D. ruthei uznawana jest za synonim D. traunsteineri subsp. traunsteineri[6].

Poales wiechlinowce edytuj

Typhaceae pałkowate edytuj

Juncaceae sitowate edytuj

Cyperaceae ciborowate edytuj

W ujęciu The Euro+Med PlantBase akceptowane są nazwy Carex hartmanii, C. viridula, C. cuprina, Schoenoplectus mucronatus, zaś Isolepis supina to synonim Schoenoplectus supinus[6].

Poaceae wiechlinowate edytuj

W ujęciu The Euro+Med PlantBase akceptowane są nazwy: Ammophila arenaria, Anthoxanthum alpinum, Hierochloë australis, H. odorata, H. repens; zaś Bromus catharticus to synonim Ceratochloa cathartica, Bromus carinatus to synonim Ceratochloa carinata[6].

Ranunculales jaskrowce edytuj

Berberidaceae berberysowate edytuj

Papaveraceae makowate edytuj

Ranunculaceae jaskrowate edytuj

Saxifragales skalnicowce edytuj

Crassulaceae gruboszowate edytuj

Grossulariaceae agrestowate edytuj

Haloragaceae wodnikowate edytuj

Saxifragaceae skalnicowate edytuj

Vitales winoroślowce edytuj

Vitaceae winoroślowate edytuj

Celastrales dławiszowce edytuj

Celastraceae dławiszowate edytuj

Malpighiales malpigiowce edytuj

Elatinaceae nadwodnikowate edytuj

Euphorbiaceae wilczomleczowate edytuj

Hypericaceae dziurawcowate edytuj

Linaceae lnowate edytuj

Salicaceae wierzbowate edytuj

Violaceae fiołkowate edytuj

Oxalidales szczawikowce edytuj

Oxalidaceae szczawikowate edytuj

Fabales bobowce edytuj

Fabaceae bobowate, motylkowate edytuj

Polygalaceae krzyżownicowate edytuj

Rosales różowce edytuj

Cannabaceae konopiowate edytuj

Elaeagnaceae oliwnikowate edytuj

Moraceae morwowate edytuj

Rhamnaceae szakłakowate edytuj

Rosaceae różowate edytuj

Ulmaceae wiązowate edytuj

Urticaceae pokrzywowate edytuj

Cucurbitales dyniowce edytuj

Cucurbitaceae dyniowate edytuj

Fagales bukowce edytuj

Betulaceae brzozowate edytuj

Fagaceae bukowate edytuj

Myricaceae woskownicowate edytuj

Juglandaceae orzechowate edytuj

Geraniales bodziszkowce edytuj

Geraniaceae bodziszkowate edytuj

Myrtales mirtowce edytuj

Onagraceae wiesiołkowate edytuj

Lythraceae krwawnicowate edytuj

Crossosomatales edytuj

Staphyleaceae kłokoczkowate edytuj

Sapindales mydleńcowce edytuj

Anacardiaceae nanerczowate edytuj

Rutaceae rutowate edytuj

Sapindaceae mydleńcowate edytuj

Simaroubaceae biegunecznikowate edytuj

Malvales ślazowce edytuj

Cistaceae czystkowate edytuj

Malvaceae ślazowate edytuj

Thymelaeaceae wawrzynkowate edytuj

Brassicales kapustowce edytuj

Brassicaceae kapustowate edytuj

Resedaceae rezedowate edytuj

Santalales sandałowce edytuj

Santalaceae sandałowcowate edytuj

Caryophyllales goździkowce edytuj

Amaranthaceae szarłatowate edytuj

Caryophyllaceae goździkowate edytuj

Droseraceae rosiczkowate edytuj

Montiaceae zdrojkowate edytuj

Plumbaginaceae ołownicowate edytuj

Polygonaceae rdestowate edytuj

Portulacaceae portulakowate edytuj

Tamaricaceae tamaryszkowate edytuj

Cornales dereniowce edytuj

Cornaceae dereniowate edytuj

Ericales wrzosowce edytuj

Balsaminaceae niecierpkowate edytuj

Ericaceae wrzosowate edytuj

Polemoniaceae wielosiłowate edytuj

Primulaceae pierwiosnkowate edytuj

Gentianales goryczkowce edytuj

Apocynaceae toinowate edytuj

Gentianaceae goryczkowate edytuj

Rubiaceae marzanowate edytuj

Solanales psiankowce edytuj

Convolvulaceae powojowate edytuj

Solanaceae psiankowate edytuj

Boraginales ogórecznikowce edytuj

Boraginaceae ogórecznikowate edytuj

Lamiales jasnotowce edytuj

Lamiaceae jasnotowate edytuj

Lentibulariaceae pływaczowate edytuj

Linderniaceae linderniowate edytuj

Oleaceae oliwkowate edytuj

Orobanchaceae zarazowate edytuj

Phrymaceae edytuj

Plantaginaceae babkowate edytuj

Scrophulariaceae trędownikowate edytuj

Verbenaceae werbenowate edytuj

Asterales astrowce edytuj

Asteraceae astrowate edytuj

Campanulaceae dzwonkowate edytuj

Menyanthaceae bobrkowate edytuj

Apiales selerowce edytuj

Apiaceae selerowate edytuj

Araliaceae araliowate edytuj

Dipsacales szczeciowce edytuj

Adoxaceae piżmaczkowate edytuj

Caprifoliaceae przewiertniowate edytuj

Uwagi edytuj

 1. W przypadku Thymus kosteleckyanus jako wiodąca nazwa zwyczajowa wskazana została ustalona przez Gawrysia (2008), a nie w adnotowanym wykazie gatunków roślin naczyniowych Polski (2020), ze względu na jej mylący charakter – zgodnie z Plants of the World Online poprawna nazwa T. marschallianus to T. pannonicus.

Przypisy edytuj

 1. a b c d e f g Zbigniew Mirek i inni, Vascular plants of Poland. An annotated checklist, Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 2020, ISBN 978-83-62975-45-7.
 2. B. Tokarska-Guzik, Z. Dajdok, M. Zając, A. Zając, A. Urbisz, W. Danielewicz: Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Warszawa: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2012. ISBN 978-83-62940-34-9.
 3. Peter F. Stevens, Angiosperm Phylogeny Website, [w:] Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2021-02-28] (ang.).
 4. The Angiosperm Phylogeny Group. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. „Botanical Journal of the Linnean Society”. 181, 1, s. 1–20, 2016. DOI: 10.1111/boj.12385. 
 5. a b Plants of the World Online, [w:] Plants of the World Online [online], Royal Botanic Gardens, Kew [dostęp 2023-12-14].
 6. a b c d e The Euro+Med PlantBase [online], Botanic Garden and Botanical Museum Berlin-Dahlem [dostęp 2024-05-13].
 7. a b c The World Flora Online [online] [dostęp 2024-05-13].
 8. a b c d e Wiesław Gawryś: Słownik roślin zielnych. Kraków: Officina botanica, 2008, s. 185. ISBN 978-83-925110-5-2.
 9. a b Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
 10. a b c Anna Pacyna, Wojciech J. Szypuła, Rząd: Lycopodiales Dc. ex Bertch. & J. Presl – Widłakowce (Widłaki jednakozarodnikowe), [w:] Ewa Szczęśniak, Edyta M. Gola, Elżbieta Zenkteler (red.), Lykopodiofity Polski Lycopodiales, Selaginellales, Isoëtales, „Monographiae Botanicae”, 110, Wrocław: Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2023, s. 123-124, DOI10.5586/978-83-963503-9-8, ISBN 978-83-963503-9-8, ISSN 2392-2923.
 11. a b Zdenka Hroudová, Petr Zákravský, Jan J. Wójcicki, Karol Marhold & Vlasta Jarolĺmová. The genus Bolboschoenus (Cyperaceae) in Poland. „Polish Botanical Journal”. 50 (2), s. 117–137, 2005. 
 12. Antoni Zięba i inni, Notatki florystyczne z Tatrzańskiego Parku Narodowego, „Fragm. Florist. Geobot. Polon.”, 28 (1), 2023, DOI10.35535/ffgp-2023-0001 [dostęp 2024-02-07].
 13. Robert Zelek, Carex crawfordii (Cyperaceae) – nowy gatunek dla flory Polski, „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica”, 28 (2), 2023, s. 155–161 [dostęp 2024-02-12].
 14. a b c Marcin Nobis i inni, New national and regional plant records: Contribution to the flora of the Old World countries, „Acta Societatis Botanicorum Poloniae”, 92, 2023, s. 1–21 [dostęp 2023-06-08].
 15. Aneta Czarna, Interesujące rośliny naczyniowe Wielkopolski i terenów przyległych, „Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica”, 28 (2), 2023, s. 119–134 [dostęp 2024-02-12].
 16. Pawlikowski P.: Dianthus campestris (Caryophyllaceae), a species new to Poland. W: Polish Botanical Journal, 53(1), 2008
 17. Malicki M., Pielech R., Szczęśniak E., Przytulia turyńska Galium taurinum (L.) Scop. (Rubiaceae) - nowy antropofit we florze Polski, „Acta Botanica Silesiaca”, 8, 2012, s. 189–196 [dostęp 2023-12-13].
 18. Józef Mitka i inni, Zerwa ciemna Phyteuma vagneri A.Kern. (Campanulaceae) − nowy gatunek dla Polski, „Roczniki Bieszczadzkie”, 31, 2023, s. 299–305 [dostęp 2024-01-31].