Flora roślin naczyniowych Polski

(Przekierowano z Flora Polski)

Zestawienie obejmuje gatunki roślin naczyniowych występujące w stanie dzikim w Polsce (rodzime i obce, także gatunki zawlekane lub dziczejące przejściowo – efemerofity). Nazewnictwo i układ systematyczny oparty jest na "Krytycznej liście roślin naczyniowych Polski"[1][2]. Gatunki efemerofitów zapisane są czcionką pomniejszoną.

paprotniki PteridophytaEdytuj

widłaki LycopodiopsidaEdytuj

widłakowce LycopodialesEdytuj

widłakowate LycopodiaceaeEdytuj
widliczkowate SelaginellaceaeEdytuj
poryblinowate IsoetaceaeEdytuj

skrzypy SphenopsidaEdytuj

skrzypowce EquisetalesEdytuj

skrzypowate EquisetaceaeEdytuj

paprocie FilicopsidaEdytuj

nasięźrzałowce OphioglossalesEdytuj

nasięźrzałowate OphioglossaceaeEdytuj

paprotnikowce FilicalesEdytuj

długoszowate OsmundaceaeEdytuj
rozpłochowate HymenophyllaceaeEdytuj
orliczkowate PteridaceaeEdytuj
orlicowate HypolepidaceaeEdytuj
zachylnikowate ThelypteridaceaeEdytuj
zanokcicowate AspleniaceaeEdytuj
wietlicowate AthyriaceaeEdytuj
paprotnicowate CystopteridaceaeEdytuj
rozrzutkowate WoodsiaceaeEdytuj
onokleowate OnocleaceaeEdytuj
podrzeniowate BlechnaceaeEdytuj

nerecznicowate DryopteridaceaeEdytuj

paprotkowate PolypodiaceaeEdytuj
marsyliowate MarsileaceaeEdytuj
salwiniowate SalviniaceaeEdytuj

nasienne SpermatophytaEdytuj

szpilkowe PinopsidaEdytuj

szpilkowce PinalesEdytuj

sosnowate PinaceaeEdytuj
cyprysowate CupressaceaeEdytuj

cisowe TaxopsidaEdytuj

cisowce TaxalesEdytuj

cisowate TaxaceaeEdytuj

dwuliścienne DicotyledonesEdytuj

grzybieniowce NymphaealesEdytuj

grzybieniowate NymphaeaceaeEdytuj

pieprzowce PiperalesEdytuj

kokornakowate AristolochiaceaeEdytuj

rogatkowce CeratophyllalesEdytuj

rogatkowate CeratophyllaceaeEdytuj

jaskrowce RanunculalesEdytuj

makowate PapaveraceaeEdytuj
berberysowate BerberidaceaeEdytuj
jaskrowate RanunculaceaeEdytuj

skalnicowce SaxifragalesEdytuj

gruboszowate CrassulaceaeEdytuj
wodnikowate HaloragaceaeEdytuj
agrestowate GrossulariaceaeEdytuj
skalnicowate SaxifragaceaeEdytuj

winoroślowce VitalesEdytuj

winoroślowate VitaceaeEdytuj

dławiszowce CelastralesEdytuj

dławiszowate CelastraceaeEdytuj

dziewięciornikowate ParnassiaceaeEdytuj

malpigiowce MalpighialesEdytuj

fiołkowate ViolaceaeEdytuj
wierzbowate SalicaceaeEdytuj
lnowate LinaceaeEdytuj
dziurawcowate HypericaceaeEdytuj
nadwodnikowate ElatinaceaeEdytuj
wilczomleczowate EuphorbiaceaeEdytuj

szczawikowce OxalidalesEdytuj

szczawikowate OxalidaceaeEdytuj

bobowce FabalesEdytuj

bobowate FabaceaeEdytuj
krzyżownicowate PolygalaceaeEdytuj

różowce RosalesEdytuj

różowate RosaceaeEdytuj
szakłakowate RhamnaceaeEdytuj
oliwnikowate ElaeagnaceaeEdytuj
wiązowate UlmaceaeEdytuj
konopiowate CannabaceaeEdytuj
morwowate MoraceaeEdytuj
pokrzywowate UrticaceaeEdytuj

dyniowce CucurbitalesEdytuj

dyniowate CucurbitaceaeEdytuj

bukowce FagalesEdytuj

bukowate FagaceaeEdytuj
woskownicowate MyricaceaeEdytuj
orzechowate JuglandaceaeEdytuj
brzozowate BetulaceaeEdytuj

bodziszkowce GeranialesEdytuj

bodziszkowate GeraniaceaeEdytuj

mirtowce MyrtalesEdytuj

wiesiołkowate OnagraceaeEdytuj
krwawnicowate LythraceaeEdytuj

CrossosomatalesEdytuj

kłokoczkowate StaphyleaceaeEdytuj

mydleńcowce SapindalesEdytuj

nanerczowate AnacardiaceaeEdytuj
mydleńcowate SapindaceaeEdytuj
biegunecznikowate SimaroubaceaeEdytuj

ślazowce MalvalesEdytuj

wawrzynkowate ThymelaeaceaeEdytuj
czystkowate CistaceaeEdytuj
ślazowate MalvaceaeEdytuj

kapustowce BrassicalesEdytuj

rezedowate ResedaceaeEdytuj
kapustowate BrassicaceaeEdytuj

sandałowce SantalalesEdytuj

sandałowcowate SantalaceaeEdytuj

śródłożne CaryophyllalesEdytuj

rosiczkowate DroseraceaeEdytuj
tamaryszkowate TamaricaceaeEdytuj
ołownicowate PlumbaginaceaeEdytuj
rdestowate PolygonaceaeEdytuj
komosowate ChenopodiaceaeEdytuj
szarłatowate AmaranthaceaeEdytuj
dziwaczkowate NyctaginaceaeEdytuj
tetragoniowate TetragoniaceaeEdytuj
portulakowate PortulacaceaeEdytuj
goździkowate CaryophyllaceaeEdytuj

dereniowce CornalesEdytuj

dereniowate CornaceaeEdytuj

wrzosowce EricalesEdytuj

niecierpkowate BalsaminaceaeEdytuj
wielosiłowate PolemoniaceaeEdytuj
pierwiosnkowate PrimulaceaeEdytuj
wrzosowate EricaceaeEdytuj
ogórecznikowate BoraginaceaeEdytuj

goryczkowce GentianalesEdytuj

marzanowate RubiaceaeEdytuj
goryczkowate GentianaceaeEdytuj
toinowate ApocynaceaeEdytuj

jasnotowce LamialesEdytuj

oliwkowate OleaceaeEdytuj
babkowate PlantaginaceaeEdytuj
trędownikowate ScrophulariaceaeEdytuj
jasnotowate LamiaceaeEdytuj
zarazowate OrobanchaceaeEdytuj
werbenowate VerbenaceaeEdytuj
linderniowate LinderniaceaeEdytuj
pływaczowate LentibulariaceaeEdytuj

psiankowce SolanalesEdytuj

powojowate ConvolvulaceaeEdytuj
psiankowate SolanaceaeEdytuj

astrowce AsteralesEdytuj

dzwonkowate CampanulaceaeEdytuj
bobrkowate MenyanthaceaeEdytuj
astrowate AsteraceaeEdytuj

selerowce ApialesEdytuj

araliowate AraliaceaeEdytuj
selerowate ApiaceaeEdytuj

szczeciowce DipsacalesEdytuj

piżmaczkowate AdoxaceaeEdytuj
przewiertniowate CaprifoliaceaeEdytuj
zimoziołowate LinnaeaceaeEdytuj
szczeciowate DipsacaceaeEdytuj
kozłkowate ValerianaceaeEdytuj

jednoliścienne MonocotyledoneaeEdytuj

tatarakowce AcoralesEdytuj

tatarakowate AcoraceaeEdytuj

żabieńcowce AlismatalesEdytuj

obrazkowate AraceaeEdytuj
kosatkowate TofieldiaceaeEdytuj
żabiściekowate HydrocharitaceaeEdytuj
łączniowate ButomaceaeEdytuj
żabieńcowate AlismataceaeEdytuj
bagnicowate ScheuchzeriaceaeEdytuj
świbkowate JuncaginaceaeEdytuj
rupiowate RuppiaceaeEdytuj
zosterowate ZosteraceaeEdytuj
rdestnicowate PotamogetonaceaeEdytuj

liliowce LilialesEdytuj

melantkowate MelanthiaceaeEdytuj
zimowitowate ColchicaceaeEdytuj
liliowate LiliaceaeEdytuj

szparagowce AsparagalesEdytuj

storczykowate OrchidaceaeEdytuj
kosaćcowate IridaceaeEdytuj
amarylkowate AmaryllidaceaeEdytuj
szparagowate AsparagaceaeEdytuj

wiechlinowce PoalesEdytuj

pałkowate TyphaceaeEdytuj
sitowate JuncaceaeEdytuj
ciborowate CyperaceaeEdytuj
wiechlinowate PoaceaeEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Mirek Zbigniew, Halina Piękoś-Mirkowa, Adam Zając, Maria Zając: Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. 9 lutego 1998. [dostęp 2006-11-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (12 listopada 2006)].
  2. Mirek Zbigniew, Halina Piękoś-Mirkowa, Adam Zając, Maria Zając: Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Biodiversity of Poland. Vol. 1. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 2002. ISBN 83-85444-83-1.