Fluksonkwant strumienia magnetycznego. Jego wartość wynosi:

gdzie:

stała Plancka,
ładunek elementarny.

Flukson należy do tzw. kwazicząstek.

O fluksonie można mówić, gdy rozważany jest pojedynczy strumień pola magnetycznego wnikający np. do obszaru nadprzewodzącego w przypadku nadprzewodników 2. rodzaju. W materiałach tych dochodzi do zjawiska kwantyzacji strumienia magnetycznego. Dwa elektrony skorelowane w parę Coopera tworzą taki układ i jest on wynikiem ich kolektywizacji zależnej od temperatury oraz oddziaływania zewnętrznego pola magnetycznego, stąd we wzorze czynnik

Zobacz teżEdytuj