Fołks Sztyme (jidysz: פֿאָלקס שטימע, Głos Ludu) – dziennik żydowski (od 1968 roku tygodnik), założony w Łodzi w 1946 roku, przeniesiony po kilku latach do Warszawy.

Fołks Sztyme
Częstotliwość

dziennik, od 1968 tygodnik

Państwo

 Polska

Język

jidysz, polski

Pierwszy numer

1946

Ostatni numer

1991

Początkowo był organem KC PPR i PZPR, a następnie – po 1956 roku – Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. Przez wiele lat było to jedyne pismo w jidysz wydawane w PRL (poza naukowym Bleter far Geszichte). Ze względu na zmniejszającą się liczbę Żydów w Polsce i ich asymilację liczba jego czytelników stale malała. Redaktorem naczelnym w latach 1950–1968 był Hersz (Grzegorz) Smolar, a po 1968 roku byli nimi kolejno Samuel Tenenblatt i Adam Kwaterko.

Od 1991 roku w miejsce Fołks Sztyme wydawany jest miesięcznik (początkowo dwutygodnik) Słowo Żydowskie – Dos Jidisze Wort.

Dziennik o tym samym tytule ukazywał się w Łodzi w 1939 roku.