Forma -liniowa, funkcjonał -liniowy, albo -tensor na przestrzeni liniowej nad ciałem to funkcja postaci

liniowa względem wszystkich swoich argumentów. Formy -liniowe stanowią uogólnienie form liniowych i dwuliniowych oraz jeden ze sposobów sformalizowania pojęcia tensora. Odgrywają bardzo ważną rolę w geometrii różniczkowej gdzie z reguły za ich pomocą definiuje się formy różniczkowe i (pośrednio) całkę z formy różniczkowej po rozmaitości.

Definicja Edytuj

Niech   będzie przestrzenią liniową nad ciałem   Funkcję   która jest liniowa względem każdego ze swoich argumentów, tzn.

 

oraz

 

dla dowolnych   i   nazywamy formą  -liniową, funkcjonałem  -liniowym lub krótko:  -formą lub  -tensorem na  [1].

Zbiór  -tensorów na   oznaczamy  

Struktura przestrzeni liniowej Edytuj

W   na przestrzeni liniowej   nad ciałem   wprowadzamy strukturę przestrzeni liniowej definiując działania punktowo:

 
 

dla   i  

Iloczyn tensorowy form wieloliniowych Edytuj

Bardzo ważnym działaniem na formach wieloliniowych jest iloczyn tensorowy form wieloliniowych   dany wzorem

 

dla   Działanie to będziemy w dalszym ciągu nazywać krótko iloczynem tensorowym.

Iloczyn tensorowy jest łączny:

 

i rozdzielny względem dodawania:

 
 

nie jest jednak przemienny:

 

Istotnie, załóżmy, że przestrzeń liniowa   ma wymiar   i rozpatrzmy rzutowania   na  -tą współrzędną względem bazy   tzn. funkcje   dane wzorem

 

Rzutowania   -formami, ma więc dla nich sens iloczyn tensorowy. Mamy

 

Baza i przedstawienie Edytuj

Załóżmy, że przestrzeń liniowa   nad   jest  -wymiarowa i rozpatrzmy rzutowania na  -tą współrzędną względem bazy   przestrzeni   tzn. funkcje   postaci

 

Rzutowania te są  -formami, ma zatem sens ich iloczyn tensorowy. Utwórzmy iloczyny

 

dla pewnych indeksów   Iloczyny te stanowią bazę przestrzeń   W szczególności wynika z tego, że każdą  -formę na   można jednoznacznie przedstawić w postaci

 

dla pewnych skalarów  

Cofnięcie formy Edytuj

Rozpatrzmy przestrzeń   Każde przekształcenie liniowe   indukuje odwzorowanie   dane wzorem

 

dla   które nazywamy cofnięciem formy.   jest już  -tensorem na  

Formy antysymetryczne Edytuj

W matematyce i fizyce szczególne znaczenie mają formy antysymetryczne, gdyż pola tensorów antysymetrycznych to jedyne pola tensorowe, które można całkować.

Zobacz też: Forma różniczkowa.

Definicja Edytuj

Niech   Niech   oznacza rodzinę permutacji zbioru   Powiemy, że   jest formą antysymetryczną, jeżeli dla dowolnej permutacji   zachodzi

 

Uwagi do definicji Edytuj

(1) Innymi słowy   jest formą antysymetryczną, jeżeli zamieniając miejscami dwa dowolne argumenty zmienia się znak formy   na przeciwny.

(2) Ponieważ jedyną permutacją zbioru   jest identyczność i jej znak wynosi 1, to każda  -forma jest antysymetryczna.

(3) Zbiór  -form antysymetrycznych na przestrzeni liniowej   oznaczamy  

(4)   tworzy przestrzeń liniową wraz z działaniami zdefiniowanymi punktowo.

(5) Z powodu warunku antysymetryczności   na  -wymiarowej przestrzeni liniowej   jest przestrzenią liniową  -wymiarową. Wynika to z postaci bazy przestrzeni   W szczególności dla   formy antysymetryczne są tożsamościowo równe 0.

Antysymetryzacja Edytuj

Dowolną formę   można „przerobić” na formę antysymetryczną za pomocą odwzorowania nazywanego antysymetryzacją albo alternacją   danego wzorem

 

Jeżeli   jest formą antysymetryczną to

 

czyli odwzorowanie alternacji nie zmienia form antysymetrycznych.

Iloczyn zewnętrzny form wieloliniowych Edytuj

Ponieważ wynikiem iloczynu tensorowego form antysymetrycznych może nie być forma antysymetryczna, to wprowadza się „poprawiony” iloczyn tensorowy   tak aby wynik mnożenia był formą antysymetryczną. Definiujemy go wzorem

 

Nazywamy go iloczynem zewnętrznym, albo alternującym. Iloczyn zewnętrzny jest łączny:

 

rozdzielny względem dodawania:

 
 

Ponadto zachodzi:

 

dla  

Baza i przedstawienie Edytuj

Niech   będzie  -wymiarową przestrzenią liniową nad ciałem   Utwórzmy iloczyny

 

dla   Iloczyny te stanowią bazę przestrzeni   W szczególności wynika z tego, że każdą formę   można jednoznacznie przedstawić w postaci

 

dla pewnych skalarów  

Przykłady Edytuj

(1) Zdefiniujmy   wzorem

 

  jest  -tensorem. Możemy go zapisać w postaci

 

gdzie   to rzutowania zdefiniowane

 

Widzimy, że   możemy zapisać

 

(2) Iloczyn skalarny   to funkcja taka, że

 
 

Wynika z tego, że iloczyn skalarny jest  -tensorem na  

(3) Definicja aksjomatyczna wyznacznika mówi, że wyznacznik to funkcja   taka, że

 
 
 

Gdzie   oznaczają tutaj kolumny macierzy   Oznacza to, że wyznacznik jest  -tensorem na   Co więcej, jest to tensor antysymetryczny.

(4) Niech   będzie przestrzenią liniową z pewną bazą   Obliczmy   Z definicji iloczynu zewnętrznego mamy

 

Widzimy, że

 

W szczególności wynikają z tego przydatne związki

 

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. L. Górniewicz, R.S. Ingarden, Analiza matematyczna dla fizyków, Wydawnictwo Naukowe UMK.

Bibliografia Edytuj

  • L Górniewicz, R.S. Ingarden: Analiza matematyczna dla fizyków. Wydawnictwo Naukowe UMK.
  • M. Spivak: Analiza matematyczna na rozmaitościach.