Formacja antropologiczna

Formacja antropologiczna – zbiór podobnych do siebie składów rasowych terytorialnych grup ludzkich (w ujęciu przestrzennym i czasowym).

Strukturę rasową danej populacji najlepiej charakteryzuje skład typologiczny i skład rasowy.

Skład rasowy poprzez podobieństwa i różnice odzwierciedla stosunek pokrewieństwa między populacjami ludzkimi.

Bibliografia edytuj

  • Mały słownik antropologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976