Formacja chrześcijańska

Formacja chrześcijańska – proces stopniowego doskonalenia się osoby, która posiada wiarę chrześcijańską i stara się realizować powszechne dla wszystkich chrześcijan powołanie do świętości i doskonałości. Pojęcie to dotyczy w równym stopniu wszystkich chrześcijan, niezależnie od przynależności do stanu duchownego bądź zakonnego.

„Człowiek od momentu poczęcia jest formowany. Ogromny wpływ mają dom, rodzina i środowisko, w których wzrasta”[1].

Formacja chrześcijańska w wymiarze aktywnym polega na przyjmowaniu wskazań i zasad wiary życia chrześcijańskiego oraz dostosowywaniu do nich swego życia. „Chrześcijańska formacja obejmuje całe życie człowieka, odpowiedzialny rozwój jego reakcji uczuciowych, woli oraz działań w osiąganiu dojrzałości osobowej i wierności Bogu”[2].

Formacja chrześcijańska opiera się na Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła. Jednym z podstawowych elementów właściwej formacji chrześcijańskiej jest bogate życie sakramentalne (częsta Eucharystia oraz regularna spowiedź święta). W pogłębianiu własnej formacji pomaga kierownictwo duchowe, lektura duchowa czy też rekolekcje.

„Chrześcijańska formacja jako permanentny proces osobistego dojrzewania oznacza zespół postaw określających zarówno relację człowieka bezpośrednio do Boga, jak i charakter jego odniesień do świata, ludzi i rzeczy, ściśle związanych ze stosunkiem do Boga”[3].

Formację chrześcijańską można rozpatrywać w 5 kategoriach:

  1. Formacja duchowa
  2. Formacja doktrynalna
  3. Formacja zawodowa
  4. Formacja ludzka
  5. Formacja apostolska

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Krzysztof Wons SDS, Radio Watykańskie, 27/07/2008
  2. Krzysztof Stanibuła, Chrześcijańska formacja ku dojrzałości integralnej, 2016, ISBN 978-83945155-0-8.
  3. ks. Andrzej Kiciński, Formacja młodych w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Polski