Formalizm (kognitywistyka)

Formalizm, lub formalizacja, w najbardziej ogólnej interpretacji systemowo-kognitywistycznej, to sposób postępowania, procedura, lub ich produkt ściśle przestrzegający uprzednio zdefiniowanych i zaakceptowanych reguł.

Celem formalizmu/formalizacji jest zapewnienie jednoznaczności rozumienia lub interpretacji komunikatów wymienianych między ludźmi a także między człowiekiem a maszyną/komputerem, zgodnie z intencją ich nadawcy.

Dlatego też przy komunikacji złożonej i ważnej formalizuje się informacje, wiedzę i preferencje (model IPK - Information, Preferences, Knowledge model) w poleceniach, pytaniach i odpowiedziach.

Formalizacja polega na użyciu symboli graficznych, językowych lub behawioralnych o znanych i zaakceptowanych definicjach, uznanych w danej dziedzinie jako jednoznaczne. W szczególności, formalizacja spełnia podstawowe zasady logiki. W tym sensie formalizacja może być przeprowadzona na różnych poziomach ogólności opisu czy zadania.

Np. zdanie "Na ziemi istnieją koty” jest ogólne, ale formalnie poprawne i informacyjnie prawdziwe jeśli: - przez ziemię rozumiemy glob ziemski, - kot jest uprzednio zdefiniowany jako jakikolwiek kot domowy o cechach wyłącznie jemu przysługujących.

Zobacz teżEdytuj