Otwórz menu główne

Formant, zrostek, afiks (od łac. affixum, element przyczepiony) – słowotwórcza część wyrazu, dodana do jego rdzenia (podstawy słowotwórczej).

Podział funkcjonalnyEdytuj

Ze względu na funkcję formanty dzielą się na:

  • fleksyjne – dodawane w procesie odmiany wyrazu przez osoby lub przypadki, bez zmiany kategorii gramatycznej
  • derywacyjne – gdy poprzez dodanie afiksu zmienia się kategoria gramatyczna wyrazu, na przykład z czasownika na rzeczownik.

Podział formalnyEdytuj

Formalnie zrostki dzieli się w zależności od ich usytuowania względem morfemu w derywacie[1]:

  • przedrostek (prefiks) – występuje przed rdzeniem
  • przyrostek (sufiks) – występuje po rdzeniu, afiks słowotwórczy
  • postfiks – występuje po rdzeniu, afiks słowotwórczy oraz fleksyjny
  • międzyrostek (spójka, interfiks) – występuje między dwoma rdzeniami
  • okołorostek (cyrkumfiks) – występuje wokół rdzenia
  • wrostek (infiks) – występuje wewnątrz rdzenia.

PrzypisyEdytuj

  1. Wiesław Babik, Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych (Nauka, Dydaktyka, Praktyka), Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2002, s. 16, ISBN 83-87629-84-7.