Formant (morfologia)

Formant, zrostek, afiks (od łac. affixum „element przyczepiony”) – słowotwórcza część wyrazu, dodana do jego rdzenia (podstawy słowotwórczej). Formant słowotwórczy modyfikuje wyraz podstawowy pod względem znaczeniowym lub funkcjonalnym[1].

Podział funkcjonalnyEdytuj

Ze względu na funkcję formanty dzielą się na:

 • fleksyjne – dodawane w procesie odmiany wyrazu przez osoby lub przypadki, bez zmiany kategorii gramatycznej;
 • derywacyjne – gdy poprzez dodanie afiksu zmienia się kategoria gramatyczna wyrazu, na przykład z czasownika na rzeczownik.

Podział formalnyEdytuj

Formalnie zrostki dzieli się w zależności od ich usytuowania względem morfemu w derywacie[2][3]:

 • przedrostek (prefiks) – występuje przed rdzeniem;
 • przyrostek (sufiks) – występuje po rdzeniu, afiks słowotwórczy;
 • postfiks – występuje po rdzeniu, afiks słowotwórczy oraz fleksyjny;
 • międzyrostek (spójka, interfiks) – występuje między dwoma rdzeniami;
 • okołorostek (cyrkumfiks) – występuje wokół rdzenia;
 • wrostek (infiks/interfiks) – występuje wewnątrz rdzenia;
 • formant zerowy (formant ujemny) – skrócenie rdzenia.

PrzypisyEdytuj

 1. Mistrík 1993 ↓, s. 411.
 2. Babik 2002 ↓, s. 16.
 3. Formant w języku polskim – szybko i prosto o słowotwórstwie, Poprawna polszczyzna dla każdego, 1 września 2019 [dostęp 2020-05-04] (pol.).

BibliografiaEdytuj