Formaty plików graficznych

Formaty plików graficznych można podzielić na formaty przechowujące grafikę rastrową oraz formaty przechowujące grafikę wektorową. Z kolei formaty przechowujące grafikę rastrową można podzielić na stosujące kompresję bezstratną, stosujące kompresję stratną oraz niestosujące kompresji.

Formaty grafiki rastrowej edytuj

Używające kompresji stratnej:

 • JPEG (Joint Photographic Experts Group) – najpopularniejszy format plików graficznych z kompresją stratną; używany zarówno w sieci internet (obsługiwany przez prawie wszystkie przeglądarki), jak i w aparatach cyfrowych
 • JPS (JPG Stereo) – najpopularniejszy format prezentacji obrazów stereoskopowych, obrazy dla prawego i lewego oka zapisane są obok siebie
 • JPEG 2000 – nowsza wersja formatu JPEG, oferująca lepszą kompresję,
 • DjVu – format stworzony do przechowywania zeskanowanych dokumentów w formie elektronicznej,
 • TIFF (Tagged Image File Format) – popularny format plików graficznych udostępniający wiele rodzajów kompresji (zarówno stratnej, jak i bezstratnej) oraz umożliwiający przechowywanie kanału alfa.

Używające kompresji bezstratnej:

 • TIFFpatrz wyżej,
 • PNG (Portable Network Graphics) – popularny format grafiki (szczególnie internetowej); obsługiwany przez większość przeglądarek WWW; obsługuje kanał alfa,
 • GIF (Graphics Interchange Format) – popularny format grafiki (szczególnie internetowej); obsługiwany przez prawie wszystkie przeglądarki WWW; może przechowywać wiele obrazków w jednym pliku tworząc z nich animację; obsługuje przeźroczystość monochromatyczną (pełna przeźroczystość lub wcale),
 • BMP – oferuje zapis z kompresją RLE lub bez kompresji (powszechniejszy), wykorzystywany m.in. przez program MS Paint
 • FLIF – format zapisu grafiki rastrowej oferujący kompresję bezstratną, pliki w tym formacie są znacznie mniejsze w porównaniu z plikami w formatach PNG, JPEG, BPG, czy WebP, prace nad formatem nie zostały jeszcze ukończone.

Bez kompresji:

 • XCF (eXperimental Computing Facility) – mapa bitowa programu GIMP; może przechowywać wiele warstw,
 • XPM – format zapisu plików przy pomocy znaków ASCII,
 • PSD – mapa bitowa programu Adobe Photoshop; może przechowywać wiele warstw.

Formaty grafiki wektorowej edytuj

 • SVG (Scalable Vector Graphics) – format oparty na języku XML; promowany jako standard grafiki wektorowej; umożliwia tworzenie animacji,
 • CDR (Corel Draw) – format opatentowany przez firmę Corel Corporation
 • SWF (Adobe Flash) – format grafiki wektorowej popularny w internecie; umożliwia tworzenie animacji, a nawet całych aplikacji,
 • EPS (Encapsulated PostScript) – format PostScript z ograniczeniami
 • AI - rozszerzenie wewnętrznego formatu plików programu grafiki wektorowej Adobe Illustrator.

Formaty plików CAD edytuj

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj