Formuła trójczłonowa

Formuła (reguła) trójczłonowa – własność rodzin wielomianów ortogonalnych.

Twierdzenie edytuj

Niech   gdzie   będzie rodziną rzeczywistych wielomianów ortogonalnych. Spełniona jest wówczas zależność:

 

gdzie   oraz   jest iloczynem skalarnym. Własność tę nazywamy formułą trójczłonową.

Przykład edytuj

Formuła trójczłonowa dla wielomianów Czebyszewa pierwszego rodzaju: