Formy prawne w Polsce

forma, jaką przyjmuje przedsiębiorstwo w momencie rejestracji

Formy prawne w Polsce – rodzaje bytu prawnego, jaki przybierają podmioty gospodarki narodowej, wynikające z przepisów prawnych określających status prawny i zasady funkcjonowania tych podmiotów[1].

Formy prawne podmiotów gospodarki narodowej w Polsce edytuj

Formy prawne przedsiębiorstw edytuj

Formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji można podzielić na:

  • formy krajowe, które przewidziane są w ustawodawstwie danego kraju oraz
  • formy paneuropejskie, które są uregulowane w ustawodawstwie wspólnotowym i obowiązują we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Wybór formy determinuje m.in. sposób rejestracji przedsiębiorstwa lub spółki oraz zasady organizacji, czyli jego strukturę organizacyjną.

Formy prawne przedsiębiorstw uregulowane jest w innym akcie prawnym.

Kodeks cywilny zawiera podstawowe zasady relacji między przedsiębiorcami, a także reguluje działalność następujących form prawnych przedsiębiorstw:

Dalsze zasady ogólne zawiera Prawo przedsiębiorców, które ponadto obejmuje przepisy regulujące formę:

Spółki prawa handlowego uregulowane w kodeksie spółek handlowych obejmują:

Inne osoby prawne uregulowane są w dedykowanych dla nich ustawach, m.in.:

Paneuropejskie formy prawne przedsiębiorstw edytuj

Od 1 maja 2004 roku w Polsce można również zawiązywać tzw. spółki paneuropejskie, które są uregulowane zarówno w ustawodawstwie wspólnotowym, jak i krajowym. Obejmują one takie formy prawne jak:

Oficjalnie używane skróty polskich form prawnych według krajowego ustawodawstwa edytuj

Pełna nazwa Skrót dopuszczalny Podstawa prawna
spółka akcyjna S.A. Kodeks spółek handlowych, art. 305 § 2
prosta spółka akcyjna P.S.A. Kodeks spółek handlowych, art. 3008 § 2
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. lub spółka z o.o. Kodeks spółek handlowych, art. 160 § 2
spółka jawna sp. j. Kodeks spółek handlowych, art. 24 § 2
spółka partnerska sp.p. lub zwrot po nazwie spółki: „i partner” bądź „i partnerzy” Kodeks spółek handlowych, art. 90 §§ 2 i 3
spółka komandytowa sp.k. Kodeks spółek handlowych, art. 104 § 2
spółka komandytowo-akcyjna S.K.A. Kodeks spółek handlowych, art. 127 § 2

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b c Forma prawna, [w:] Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, Główny Urząd Statystyczny [dostęp 2023-03-05].
  2. a b Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 2009).