Otwórz menu główne

Formy prawne przedsiębiorstw w Szwecji

formy prawna przedsiębiorstw w Szwecji

Formy prawne przedsiębiorstw w Szwecji

AktiebolagEdytuj

Szwedzkie spółki handlowe (Aktiebolag; AB - oficjalny skrót stosowany w obrocie handlowym) zdecydowanie różnią się od pozostałych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych - tzw. spółek kontynentalnych. Ustawodawstwo szwedzkie w tym względzie wzoruje się na systemie anglosaskim, który nie przewiduje podziału na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

Występują dwie odmiany Aktiebolag: prywatna i publiczna. Prywatna bliższa jest polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, publiczna - polskiej spółce akcyjnej. Minimalny kapitał zakładowy tej pierwszej wynosi 50 000 SEK, a publicznej 500 000 SEK. Spółki te rejestruje się w szwedzkim Urzędzie Patentów i Rejestracji.

Ekonomisk FöreningEdytuj

Szwedzkie stowarzyszenie gospodarcze (ek. för. - oficjalny skrót stosowany w obrocie gospodarczym). W Szwecji występują również dwie pododmiany stowarzyszeń gospodarczych:

  • bostadsrättsförening - stowarzyszenie gospodarcze właścicieli nieruchomości
  • hyresrättsförening - stowarzyszenie gospodarcze lokatorów.