Fosfataza alkaliczna

Fosfataza alkaliczna (fosfataza zasadowa, ALP, Numer EC 3.1.3.1 w bazie Enzyme nomenclature database) – enzym z klasy hydrolaz o aktywności fosfatazy. Jej rola polega głównie na katalizowaniu defosforylacji różnych estrów fosforanowych. Optymalnie działa w środowisku zasadowym.

Model fosfatazy alkalicznej

W surowicy krwi pochodzi z następujących źródeł:

  • frakcja kostna – 50-60% ogólnego poziomu, zwana również frakcją termolabilną (związek termolabilny)
  • frakcja jelitowa – ok. 30% ogółu
  • frakcja wątrobowa – 10-20% ogółu

Przyczyną zwiększenia jej zawartości w krwi może być:

Zobacz teżEdytuj