Fosforan berylu

związek chemiczny

Fosforan berylu (nazwa Stocka: fosforan(V) berylu), Be
3
(PO
4
)
2
nieorganiczny związek chemiczny, sól berylowa kwasu fosforowego.

Fosforan berylu
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

Be
3
(PO
4
)
2

Masa molowa

216,98 g/mol

Wygląd

białawy proszek

Identyfikacja
Numer CAS

13598-26-0

PubChem

61650

Podobne związki
Inne kationy

fosforan wapnia

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Nie ma zastosowań komercyjnych[4].

OtrzymywanieEdytuj

Można go otrzymać przez wytrącenie z roztworu w wyniku reakcji siarczanu berylu z wodorofosforanem sodu[5]:

3BeSO
4
+ 2Na
2
HPO
4
→ Be
3
(PO
4
)
2
↓ + 4Na+
+ 2H+
+ 3SO2−
4

W XVIII i XIX w. opisano otrzymywanie fosforanu berylu w formie hydratów w wyniku reakcji wodorofosforanu sodu z rozpuszczalnymi solami berylu, np. siarczanem berylu[6]:

3BeSO
4
+ 2Na
2
HPO
4
→ Be
3
(PO
4
)
2
↓ + 4Na+
+ 2HSO
4
+ SO2−
4

Wątpliwe jest jednak, czy w procesach tych rzeczywiście otrzymano zwykły fosforan berylu[6]

WłaściwościEdytuj

Właściwości fizyczneEdytuj

Produkt handlowy jest białawym proszkiem o gęstości 3,2–3,5 g/cm³[3]. W zależności od kryteriów określany jest jako nierozpuszczalny[1] lub słabo rozpuszczalny w wodzie[2].

Właściwości biologiczneEdytuj

Jest toksyczny[5]. Razem z wolnym berylem i wszystkimi jego związkami jest klasyfikowany jako rakotwórczy dla człowieka[7][8] (m.in. rak płuca)[8][9].

Może tworzyć się w organizmie po spożyciu rozpuszczalnych związków berylu, tworząc nierozpuszczalne cząstki, które akumulują się w komórkach Kupffera w wątrobie. Uwalniające się z nich jony berylu mogą niszczyć ww. komórki, prowadząc do martwicy wątroby[10].

PrzypisyEdytuj

 1. a b Smith i in. 2002 ↓, s. 12, 74, 83, 117.
 2. a b Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans. Volume 58. Beryllium, Cadmium, Mercury, and Exposures in the Glass Manufacturing Industry, t. 58, Geneva: WHO, IARC, 1993, s. 43 [dostęp 2021-11-18] (ang.).
 3. a b c Beryllium Phosphate, americanelements.com [dostęp 2021-11-16] (ang.).
 4. Smith i in. 2002 ↓, s. 21.
 5. a b D. Dinsdale, Lysosomal involvement in beryllium phosphate toxicity, „British Journal of Experimental Pathology”, 63 (1), 1982, s. 103–108, PMID7066177, PMCIDPMC2040748 [dostęp 2021-11-17] (ang.).
 6. a b Beryllium or Glucinum Phosphates, [w:] J.W. Mellor, A Comprehensive Treatise on Inorganic and Theoretical Chemistry. Volume 4. Ra and Ac Families, Be, Mg, Zn, Cd, Hg, Longmans, Green and Co. Ltd., 1929, s. 246–248 (ang.).
 7. Smith i in. 2002 ↓, s. 15.
 8. a b Beryllium phosphate, Hazardous Substances Data Bank, 2014, 2.1 [dostęp 2021-11-17] (ang.).
 9. List of classifications by cancer sites with sufficient or limited evidence in humans, Lyon: WHO, IARC, s. 3.
 10. Smith i in. 2002 ↓, s. 117, 132–133.

BibliografiaEdytuj

 • Cassandra Smith, Lisa Ingerman, Richard Amata, Toxicological Profile for Beryllium, U.S. Department of Health and Human Services, wrzesień 2002 [dostęp 2021-11-18] (ang.).