Fotokataliza

Fotokataliza – zmiana szybkości reakcji chemicznej lub jej inicjacji w wyniku działania promieniowania UV, promieniowania widzialnego lub podczerwieni, w obecności substancji (fotokatalizatora), która absorbuje światło i jest zaangażowana w przemiany chemiczne reagentów[1]. Fotokatalizatorami mogą być między innymi półprzewodniki szerokopasmowe, takie jak tlenek tytanu(IV), siarczek cynku, siarczek kadmu.

Podział ze względu na fazę

Można wyróżnić dwa rodzaje fotokatalizy:

  • homogeniczną – kiedy fotokatalizator znajduje się w tej samej fazie termodynamicznej co substraty (np. jest razem z substratami rozpuszczony w układzie)
  • heterogeniczną – kiedy katalizator znajduje się w innej fazie termodynamicznej niż jeden lub wszystkie substraty (np. fotokatalizator jest osadzony na powierzchni ciała stałego)

ZastosowanieEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Braslavsky, S. E.. Glossary of terms used in photocatalysis and radiation catalysis (IUPAC Recommendations 2011). „Pure Appl. Chem.”. 83 (0), s. 931–1014, 2011. DOI: 10.1351/PAC-REC-09-09-36. 
  2. Kudo, Akihiko, Kato, Hideki; Tsuji, Issei. Strategies for the Development of Visible-light-driven Photocatalysts for Water Splitting. „Chemistry Letters”. 33 (12), s. 1534, 2004. DOI: 10.1246/cl.2004.1534. 
  3. Guan, Kaishu. Relationship between photocatalytic activity, hydrophilicity and self-cleaning effect of TiO2/SiO2 films. „Surface & coatings technology”. 191 (2-3), s. 155, 2005. DOI: 10.1016/j.surfcoat.2004.02.022 (ang.). 
  4. Fourth generation photocatalysts: nano-engineered composites for water decontamination in low-cost paintable photoreactors (ang.). ], 2013-06-22. [dostęp 2013-06-22].
  5. New Visible Light Photocatalyst Kills Bacteria, Even After Light Turned Off. ScienceDaily, 2010-06-20. [dostęp 2013-06-26].
  6. Wang, S.S., Chen,J.; Keltner,L.; Christophersen,J.; Zheng, F., Krouse, M., Singhal, A.. New technology for deep light distribution in tissue for phototherapy. „Cancer Journal”. 8 (2), s. 154–63, 2002. DOI: 10.1097/00130404-200203000-00009. PMID: 11999949.