Fotopolarymetr – przyrząd do pomiaru strumienia świetlnego i stopnia polaryzacji odbitego światła. Łączy w sobie funkcje fotometru i polarymetru.