Fourteen Words

Fourteen Words (w tłumaczeniu z ang. „czternaście słów”) – często używane przez neonazistów i rasistów hasło symbolizujące zdania:

We must secure the existence of our people and a future for White children.

Musimy zabezpieczyć byt naszego ludu i przyszłość dla białych dzieci.

lub rzadziej:

Because the beauty of the White Aryan woman must not perish from the earth.

Ponieważ piękno białej aryjskiej kobiety nie może zniknąć ze świata.

Hasło to zostało stworzone przez Davida Lane’a, nieżyjącego już członka organizacji The Order[1]. Inspiracją był fragment (część I, rozdział VIII) Mein Kampf Adolfa Hitlera[2].

Hasło Fourteen Words występuje najczęściej w formie skróconej jako liczba 14, niekiedy w połączeniu z 88 (np. 14/88, 1488 lub 8814). Liczba 88 w tym połączeniu oznacza 88 Spostrzeżeń albo swoisty numeryczny skrótowiec zawołania „Heil Hitler!” („h” jest ósmą literą alfabetu łacińskiego).

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj