Frakcja (chemia)

część mieszaniny wyodrębniona w trakcie procesu rozdziału (frakcjonowania)

Frakcja – część mieszaniny wyodrębniana w procesie rozdzielania (np. rektyfikacji, destylacji, chromatografii, odwirowywania(inne języki), rekrystalizacji). Rozdział mieszaniny na frakcje jest możliwy dzięki zróżnicowaniu właściwości fizycznych jej składników.

W przypadku destylacji frakcją jest część destylatu zebrana w danym przedziale temperatury wrzenia.

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Podręczny słownik chemiczny, Romuald Hassa (red.), Janusz Mrzigod (red.), Janusz Nowakowski (red.), Katowice: Videograf II, 2004, s. 138, ISBN 83-7183-240-0.