Frakcja, frakcja granulometrycznapopulacja ziaren (cząstek) o określonej wielkości (średnicy zastępczej) występująca w osadzie lub skale osadowej (gruncie).

W geologii podstawowej i geologii dynamicznej wyróżnia się najczęściej następujące frakcje:

Niekiedy frakcje iłową i mułową określa się wspólnym mianem frakcji pelitowej.

W różnych działach geologii można znaleźć również nieco inne podziały frakcji. Np. w geologii inżynierskiej są one zbliżone do podziału frakcji w budownictwie.

Zobacz też edytuj