Frans

87. pierwiastek chemiczny

Frans (Fr, łac. francium) – pierwiastek chemiczny, przypuszczalnie najaktywniejszy metal alkaliczny, dawniej znany jako eka-cez lub aktyn-K[3].

Frans
← frans → rad
Ogólne informacje
Nazwa, symbol, l.a.

frans, Fr, 87
(łac. francium)

Grupa, okres, blok

1 (IA), 7, s

Stopień utlenienia

I

Właściwości metaliczne

metal alkaliczny

Właściwości tlenków

silnie zasadowy?

Masa atomowa

[223][2][a]

Stan skupienia

stały?

Gęstość

1870 kg/m³

Temperatura topnienia

ok. 21 °C[1]

Numer CAS

7440-73-5

PubChem

6328145

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa)
Powłoki elektronowe fransu

Nazwa pochodzi od nazwy państwa – Francji. Odkryty w produktach rozpadu uranu-235[4] w 1939 roku we Francji przez Marguerite Perey[5].

Charakterystyka edytuj

Frans to radioaktywny metal alkaliczny. Ostatnie badania wykazują, że jego aktywność chemiczna jest mniejsza niż aktywność cezu i jest podobna do aktywności rubidu[potrzebny przypis]. Frans reaguje gwałtownie z wodą i kwasami (podobnie jak inne metale alkaliczne).[potrzebny przypis]

Kationy Fr+ powinny należeć do V grupy analitycznej kationów i być bezbarwne, jak wskazywałoby prawo okresowości.

Przeprowadzono pewną liczbę badań z pojedynczymi atomami fransu, ale do dziś nikt nie otrzymał wagowo uchwytnej ilości tego pierwiastka ani jego związków.[potrzebny przypis]

Frans nie ma stabilnych izotopów. Standardowa masa atomowa nie może być podana, dlatego wymienia się masę atomową najtrwalszego izotopu.

Izotopy edytuj

Symbol
nuklidu
Z(p) N(n)  
Masa izotopu (u)
 
Okres
połowicznego
rozpadu
Spin
jądra
atomowego
Energia wzbudzenia
199Fr 87 112 199,00726(4) 16(7) ms 1/2+#
200Fr 87 113 200,00657(8) 24(10) ms 3+#
200mFr 60(110) keV 650(210) ms 10-#
201Fr 87 114 201,00386(8) 67(3) ms (9/2-)
202Fr 87 115 202,00337(5) 290(30) ms (3+)
202mFr 330(90)# keV 340(40) ms (10-)
203Fr 87 116 203,000925(17) 0,55(2) s (9/2-)#
204Fr 87 117 204,000653(26) 1,7(3) s (3+)
204m1Fr 50(4) keV 2,6(3) s (7+)
204m2Fr 326(4) keV 1,7(6) s (10-)
205Fr 87 118 204,998594(8) 3,80(3) s (9/2-)
206Fr 87 119 205,99867(3) ~16 s (2+,3+)
206m1Fr 190(40) keV 15,9(1) s (7+)
206m2Fr 730(40) keV 700(100) ms (10-)
207Fr 87 120 206,99695(5) 14,8(1) s 9/2-
208Fr 87 121 207,99714(5) 59,1(3) s 7+
209Fr 87 122 208,995954(16) 50,0(3) s 9/2-
210Fr 87 123 209,996408(24) 3,18(6) min 6+
211Fr 87 124 210,995537(23) 3,10(2) min 9/2-
212Fr 87 125 211,996202(28) 20,0(6) min 5+
213Fr 87 126 212,996189(8) 34,6(3) s 9/2-
214Fr 87 127 213,998971(9) 5,0(2) ms (1-)
214m1Fr 123(6) keV 3,35(5) ms (8-)
214m2Fr 638(6) keV 103(4) ns (11+)
214m3Fr 6477+Y keV 108(7) ns (33+)
215Fr 87 128 215,000341(8) 86(5) ns 9/2-
216Fr 87 129 216,003198(15) 0,70(2) µs (1-)
217Fr 87 130 217,004632(7) 16,8(19) µs 9/2-
218Fr 87 131 218,007578(5) 1,0(6) ms 1-
218m1Fr 86(4) keV 22,0(5) ms
218m2Fr 200(150)# keV high
219Fr 87 132 219,009252(8) 20(2) ms 9/2-
220Fr 87 133 220,012327(4) 27,4(3) s 1+
221Fr 87 134 221,014255(5) 4,9(2) min 5/2-
222Fr 87 135 222,017552(23) 14,2(3) min 2-
223Fr 87 136 223,0197359(26) 22,00(7) min 3/2(-)
224Fr 87 137 224,02325(5) 3,33(10) min 1-
225Fr 87 138 225,02557(3) 4,0(2) min 3/2-
226Fr 87 139 226,02939(11) 49(1) s 1-
227Fr 87 140 227,03184(11) 2,47(3) min 1/2+
228Fr 87 141 228,03573(22)# 38(1) s 2-
229Fr 87 142 229,03845(4) 50,2(4) s (1/2+)#
230Fr 87 143 230,04251(48)# 19,1(5) s
231Fr 87 144 231,04544(50)# 17,6(6) s (1/2+)#
232Fr 87 145 232,04977(69)# 5(1) s

Uwagi

Uwagi edytuj

  1. Wartość w nawiasach klamrowych jest liczbą masową najtrwalszego izotopu tego pierwiastka, z uwagi na to, że nie posiada on trwałych izotopów, a tym samym niemożliwe jest wyznaczenie dla niego standardowej względnej masy atomowej. Bezwzględna masa atomowa tego izotopu wynosi: 223,01973 u (223
    Fr
    ).

Przypisy edytuj

  1. CRC Handbook of Chemistry and Physics, William M. Haynes (red.), wyd. 97, Boca Raton: CRC Press, 2016, s. 4-63, ISBN 978-1-4987-5429-3 (ang.).
  2. Thomas Prohaska i inni, Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report), „Pure and Applied Chemistry”, 94 (5), 2021, s. 573–600, DOI10.1515/pac-2019-0603 (ang.).
  3. Najbardziej stabilny izotop, Fr-223.
  4. Ryszard Szepke: 1000 słów o atomie i technice jądrowej. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982. ISBN 83-11-06723-6. (pol.).
  5. Ignacy Eichstaedt: Księga pierwiastków. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973, s. 414–415. OCLC 839118859.